Lí Hián-liông

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Lí Hián-liông
李显龙
Lí Hián-liông
Sin-ka-pho chóng-lí
Jīm sò͘ Tē 3 jīm
Chiū-jīm 2004 nî 8 goe̍h 12 ji̍t
Sià-jīm iáu chāi-jīm
Chêng-jīm Gô͘ Chok-tòng
Ki-pún chu-liāu
Chhut-sì 1952 nî 2 goe̍h 10 ji̍t
Chhut-sì-tē Sin-ka-pho
Chèng-tóng Jîn-bîn Hêng-tōng-tóng

Lí Hián-liông (李显龙/李顯龍, Hoâ-gí pheng-im: Lǐ Xiǎnlóng; Eng-gí: Lee Hsien Loong, 1952 nî 2 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì ), sī hiān-jīm Sin-ka-pho chèng-hú chóng-lí. I mā-sī Sin-ka-pho Jîn-bîn Hêng-tōng-tóng pì-su-tiúⁿ.

Kun-kù Sin-ka-pho chip-chèng ê Jîn-bîn Hêng-tōng-tóng Tiong-iong Chip-hêng Úi-ôan-hōe tī 2004 nî 5 ge̍h 29 khui-hōe thong-kòe ê 1-hāng koat-gī, Lí Hián-liông hông thui-sóan chòe Gô͘ Chok-tòng ê chiap-pan-lâng, chhut-jīm ē-kài ê chóng-lí. Kong-gôan 2004 nî 8 ge̍h 12, Gô͘ Chok-tòng jīm-moá lo̍h-tâi, Lí Hián-liông chèng-sek chhiūⁿ-jīm, chiâⁿ-chòe Sin-ka-pho tē-3-jīm chóng-lí.

Lí Hián-liông sī Sin-ka-pho "kok-hū" Lí Kong-iāu ê tōa-hàn hāu-siⁿ. Lí Kong-iāu sī Sin-ka-pho tē-1-jīm chóng-lí, hiān-chú-sî ê chit-bū sī lōe-koh chu-chèng.

Lí Hián-liông ê koè-khì[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lí Hián-liông tī tng-tē Hôa-bûn sió-ha̍k kah kong-kàu tiong-ha̍k pit-gia̍p liáu-āu, chìn-ji̍p kok-ka chho͘-kip ha̍k-īⁿ. Āu--lâi, i kong-êng tit-tio̍h chóng-thóng chióng-ha̍k-kim kah Sin-ka-pho Bú-chong Pō͘-tūi chióng-ha̍k-kim, khì-kàu Eng-kok Cambridge Tāi-ha̍k liû-ha̍k chhim-chō, 1974 nî tī chia pit-gia̍p pēng-chhiáⁿ tit-tio̍h Sò͘-ha̍k It-téng Êng-ū Ha̍k-ūi kah Tiān-náu kho-ha̍k Bûn-phêng (iu-téng). 1971 nî, ka-jip Sin-ka-pho Bú-chong Pō͘-tūi. 1978 nî tī Bí-kok Kansas-chiu chìn-siu Lio̍k-kun chí-hui kah chham-bô͘ ê khò-thêng. 1979 nî tit-tioh Harvard Tāi-ha̍k Kennedy Hêng-chèng Kóan-lí Ha̍k-īⁿ kong-kiōng hêng-chèng-ha̍k ê sek-sū ha̍k-ūi. Hôe kok āu tam-jīm Sin-ka-pho Bú-chong Pō͘-tūi chham-bô͘-tiúⁿ kiam Liân-ha̍p Hêng-tōng kah Chhek-ōe su-tiúⁿ. 1984 nî 6 go̍eh thê-seng ûi chún-chiòng (准将), kāng nî 9 goeh, sî--tiāu kun-chit, tam-jīm kok-hông pō͘-tiúⁿ chèng-tī pì-su. 1984 nî 12 go̍eh tòng-sóan kok-hōe gī-ôan, pēng-chhiáⁿ koh tī-leh 1988 nî, 1991 nî, 1997 nî kah 2001 nî 4-kài ê tāi-sóan tang-tiong tòng-sóan.

1984 nî 12 go̍eh kàu1986 nî 2 go̍eh, Lí Hiàn-liông chhut-jīm Kok-hông-pō͘ chèng-bū pō͘-tiúⁿ kiam Bō͘-e̍k Lang-gia̍p-pō͘ chèng-bū pō͘-tiúⁿ. 1986 nî 2 go̍eh kàu 12 go̍eh, chhut-jīm Bō͘-e̍k Kang-gia̍p-pō͘ tāi-lí pō͘-tiúⁿ, liáu-āu chèng-sek chóan-chò chiàⁿ-pō͘-tiúⁿ. 1988 nî 9 go̍eh, koh 1-pái chhut-jīm tē-jī Kok-hong-pō͘ pō͘-tiúⁿ. 1990 nî 11 goeh 27 hō khai-sí chhut-jīm hù-chóng-lí kiam Bō͘-e̍k Kang-gia̍p pō͘-tiúⁿ. Àn 1994 ni 7 go̍eh kàu 1995 nî 7 go̍eh, koh hū-chek kàm-tok Kok-hông-pō͘. 1997 nî 1 go̍eh 25 hō iū-koh liân-jīm hù-chóng-lí, keh-nî 1 go̍eh kiam chò Sin-ka-pho Kim-iông Kóan-lí-kio̍k chú-se̍k. 2001 nî 11 go̍eh 23 hō khai-sí, kiam-jīm Châi-chèng-pō͘ pō͘-tiúⁿ.

Lí Hián-liông bat kiat-hun kòe 2-pái, ū 1-ê cha-bó͘-kiáⁿ kah 3-ê hāu-siⁿ. Thâu-1-pái kiat-hun tī 1978 nî, thài-thài miâ hō-chòe N̂g Bêng-iông (黄名扬), sī 1-ê sian-siⁿ-lâng, tī pēⁿ-īⁿ chia̍h-thâu-lō͘. N̂g Bêng-iông tī 1982 nî kòe-sin, hit-sî kan-na 31 hōe--niâ. 1985 nî Lí Hián-liông kah hiān-chāi ê hu-jîn Hô Cheng (何晶/Ho Ching) kiat-chiâⁿ liân-lí.

Hô Cheng bo̍k-chiân sī Sin-ka-pho Châi-chèng-pō͘ choan-kôan khòng-kó͘ ê chèng-hú tâu-chu kong-si Tám-má-sek (淡马锡) khòng-kó͘ tàng-sū. Lí Hián-liông ê sió-tī Lí Hián-iông sī Sin-ka-pho siāng-tōa ê kok-iú khì-gia̍p Sin-ka-pho Tiān-sìn ê chóng-chhâi.

In-ūi Lí--sì ka-cho̍k chiáng-ak tio̍h Sin-ka-pho ko-chân ê chin-chōe tiōng-iàu chit-ūi, só͘-í chit chióng "1-ke-kháu-á ê seng-lí" mā tiāⁿ-tiāⁿ siū-tio̍h lâng ê phoe-phêng, put-jī-kò 1-kóa-á kong-khai gī-lūn ê lâng, lō͘-bóe óng-óng cho-siū khòng-kò.

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]