Gô͘ Chok-tòng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Gô͘ Chok-tòng
吴作栋
Gô͘ Chok-tòng
Sin-ka-pho kok-bū chu-chèng
Chiū-jīm 2004 nî 8 goe̍h 12 ji̍t
Sià-jīm iáu chāi-jīm
Chêng-jīm Lí Kong-iāu
Chóng-lí Lí Hián-liông
Sin-ka-pho chóng-lí
Jīm sò͘ Tē 2 jīm
Chiū-jīm 1990 nî 11 goe̍h 28 ji̍t
Sià-jīm 2004 nî 8 goe̍h 12 ji̍t
Chêng-jīm Lí Kong-iāu
Āu-jīm Lí Hián-liông
Ki-pún chu-liāu
Chhut-sì 1941 nî 5 goe̍h 20 ji̍t
Chhut-sì-tē Sin-ka-pho
Chèng-tóng Jîn-bîn Hêng-tōng-tóng

Gô͘ Chok-tòng (吴作棟/Goh Chok Tong, 1941 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì ), 1990 nî Lí Kong-iāu thè-ūi liáu-āu, chiap-jīm Sin-ka-pho tē-jī jīm chóng-lí, 1992 nî khai-sí chò Jîn-bîn Hêng-tōng-tóng ê pì-su-tiúⁿ ti̍t-kàu 2004 nî 12 goe̍h. 2004 nî 8 goe̍h chóng-lí sià-jīm āu, chiâⁿ-chò Sin-ka-pho kok-bū chu-chèng.

Gô͘ Chok-tòng chhut-sì tī Sin-ka-pho, 1961 nî ji̍p-khì Sin-ka-pho Kok-li̍p Tāi-ha̍k tha̍k-chheh, 1964 nî tit-tio̍h keng-chè-ha̍k It-téng Êng-ū Ha̍k-ūi, sio-kāng tī chit-nî, i khai-sí tiàm chèng-hú pō͘-bûn jīm-chit. 1966 nî, Gô͘ Chok-tòng khì Bí-kok Ui-liâm-sū Ha̍k-īⁿ (Williams institute) liû-ha̍k chhim-chō, tit-tio̍h hoat-tián keng-chè-ha̍k sek-sū ê ha̍k-ūi. Tò-tńg kàu Sin-ka-pho liáu-āu, i bat tī Sin-ka-pho Hái-hông Lûn-chûn Kong-si chò kang, pēng-chhiáⁿ tī 1973 nî chiâⁿ-chòe chit-keng kong-si ê táng-sū keng-lí. 1976 nî, Gô͘ Chok-tòng tit-tio̍h Jîn-bîn Hêng-tōng-tóng ê thê-po̍at, chham-sóan kok-hōe gī-ôan, jî-chhiáⁿ sūn-lī tòng-sóan. 1977 nî, i chìn-ji̍p chèng-hú lōe-koh, chhut-jīm Châi-chèng-pō͘ pō͘-tiúⁿ, 1979 nî iū-koh chiâⁿ-chòe Jîn-bîn Hêng-tōng-tóng Tiong-iong Chip-hêng Úi-ôan-hōe úi-ôan, āu--lâi iū-koh chêng-āu chò kòe kok-ka Bō͘-kang pō͘-tiúⁿ, Ōe-seng pō͘-tiúⁿ kah Kok-hông pō͘-tiúⁿ. 1990 nî, Lí Kong-iāu koat-tēng beh thè-ūi ê sî, chôan-thé lōe-koh sêng-ôan thong-kòe tâu-phiò, koat-tēng iû Gô͘ Chok-tòng chhut-lâi chiap-jīm kok-ka ê chóng-lí. Lí Kong-iāu iu-gôan chò lōe-koh chu-chèng. 1992 nî 12 ge̍h, Gô͘ Chok-tòng chiap-jīm Jîn-bîn Hêng-tōng-tóng ê pì-su-tiúⁿ. Chāi i ê léng-tō hā, Jîn-bîn Hêng-tōng-tóng tī 1997 nî kah 2001 nî ê sóan-kí tang-tiong, lóng iâⁿ-tit liáu chin tōa ê sèng-lī.

2003 nî bóe, Gô͘ Chok-tòng soan-pò͘ chiong-beh tī 2-nî āu sî-chit, iû hù-chóng-lí Lí Hián-liông chiap-pan. Mā-sī in-ūi Lí Hián-liông sī Lí Kong-iāu ê hāu-siⁿ, só͘-í, chit-hāng jīm-bēng siū-tio̍h gōa-kài chin-chōe lâng ê giâu-gî kah iu-lū.

Gô͘ Chok-tòng ê ke-āu sī 1-ê lu̍t-su, in ang-á-bó͘ chit-sì-lâng lóng-chóng seⁿ-io̍k 1-tùi siang-siⁿ-kiáⁿ (Liông-hōng-thai).