Keng-chè-ha̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Keng-chè-ha̍k chit-ê sû sī tùi Ji̍t-gí khip-siu--lâi-ê. Ji̍p-pún-lâng tī chiap-chhiok se-hng ha̍k-būn ê sî, chham-khó Tiong-kok ê kó·-chá chheh, chhòng-chō chit-ê Hàn-jī-sû, āu--lâi mā tī Hôa-gí kap Hō-ló téng-téng gí-giân lāi-té sú-iōng.

Keng-chè-ha̍k sī 1-chióng siā-hōe kho-ha̍k, kán-tan lâi kóng, tō-sī 1-khoán gián-kiù lâng án-choáⁿ chò soán-te̍k ê ha̍k-būn. Nā chiàu i pō·-pêng gián-kiù ê loē-iông, mā thang kóng sī chi̍t-chióng gián-kiù siong-phín kap ho̍̍k-bū ê seng-sán, pun-phiⁿ, bō·-e̍k kap siau-hùi ê kho-ha̍̍k.

Keng-chè-ha̍k it-poaⁿ koh hun-chò 2-ê pō·-hūn: chóng-thé keng-chè-ha̍k kap kò-thé keng-chè-ha̍k.

Chóng-thé keng-chè-ha̍k kā tōa phoe-bô· ê keng-chè-thé ( 1-ê kok-ka he̍k-chiá-sī tē-khu ) tòng-chò 1-ê gián-kiù ê tùi-siōng, chhin-chhiūⁿ kui-ê kiong-ki̍p kap su-kiû, hòe-pè, chu-kim kap siong-phín téng-téng lóng sī chóng-thé keng-chè-ha̍k ê chú-tê.

Nā kò-thé keng-chè-ha̍k sī teh khòaⁿ khah-sè ê keng-chè tan-ūi, pí-lūn kò-jîn, ka-têng, kong-si téng-téng ê keng-chè kiâⁿ-chòe, mā gián-kiù in chò koat-tēng ê kòe-têng hām éng-hióng soán-te̍k ê khí-tì.

Thôan-thóng keng-chè-ha̍k ê lí-lūn jīn-ûi lâng lóng-sī lí-sèng--ê, ē khì tui-jip siōng-tōa ê haū-iōng.

Keng-chè-ha̍k-ka thaù-koè bô-kâng ê ká-siat, kiàn-li̍p bô-kâng ê bô·-hêng, lâi kái-soat keng-chè hiān-siōng, mā pān-phoe bī-lâi ê hoat-tián.

Chham-kìⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Economics