Siā-hoē kho-ha̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi Siā-hōe kho-ha̍k choán--lâi)

Siā-hoē kho-ha̍kha̍k-su̍t gián-kiù--ni̍h ê 1 ê toā hun-lūi, i só͘ khan-sia̍p--ê sī koan-hē jîn-lūi thoân-thé hām kò-jîn ê siā-hoē seng-oa̍h, chit lāi-té pau-koat jîn-lūi-ha̍k, ko͘-thong gián-kiù, keng-chè-ha̍k, jîn-bûn tē-lí-ha̍k, le̍k-sú-ha̍k, chèng-tī-ha̍k, sim-lí-ha̍k kap siā-hoē-ha̍k téng-téng ê ha̍k-kho.

Siā-hoē kho-ha̍k ê le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tī jîn-lūi ê le̍k-sú--ni̍h, kho-ha̍k chit-ê sû pí lán taⁿ it-poaⁿ ê iōng-hoat sī koh khah khoat-bīn--ê, ū chin kú-tn̂g ê thoân-thóng tī-leh. Tī si̍t-chèng chú-gī heng-khí liáu-āu, kho-ha̍k ta̍uh-ta̍uh-á piàn-choè chū-jiân kho-ha̍k ê kán-séng-gí, mā in-ūi chit-ê éng-hióng, siā-hoē chū-án-ne piàn-chò ē-tàng gián-kiù ê kheh-thé, chit-ê kheh-thé hō͘ lâng khoàⁿ-chò sī ū cho͘-chit ê cho͘-ha̍p, tī sūn-thàn i pún-sin ê kui-chek kap hong-hoat-lūn ê goân-chek ē-kha, ē-tàng ka piau-chún-hoà, mā thang ēng kheh-koan-tek ê hong-sek lâi thoân-ta̍t kap kàu-io̍k.

Kó͘ Hi-lia̍p[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Augustine[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Islamic civilization[siu-kái | kái goân-sí-bé]