Ji̍t-siông seng-oa̍h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Khùn sī chi̍t chióng ji̍t-siông seng-oa̍h

Ji̍t-siông seng-oa̍h (日常生活) sī lâng ta̍k-kang teh chò ê tāi-chì. Ji̍t-siông seng-oa̍h sī siā-hōe-ha̍k, le̍k-sú-ha̍k, bûn-hoà jîn-lūi-ha̍k kap bîn-sio̍k-ha̍k téng ha̍k-kho teh gián-kiù ê kî-tiong chi̍t ê hun-chi.

Tòe sî-tāi ê choàn-piàn, ji̍t-siông seng-oa̍h ê lōe-iông iā ē chhut-hiān chin toā ê piàn-hoà. Hiān-tāi ê seng-oa̍h tiong, ū chē-chē bô-kāng hêng-sek ê mûi-thé lâi thê-kiong kok-chióng chu-sìn, só͘-í lâng ē-sái chiàu kò-jîn ê bo̍k-tek lâi chò soán-te̍k; chhin-chhiūⁿ khoàⁿ tiān-sī, sú-iōng bāng-lō͘, siu-thiaⁿ hòng-sàng, tha̍k pò-choá téng-téng.