Kàu-io̍k Kái-kek Phêng-gī Úi-oân-hōe

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Hêng-chèng-īⁿ Kàu-io̍k Kái-kek Phêng-gī Úi-oân-hōe (行政院教育改革審議委員會), kán-chheng Kàu-kái-hōe (教改會), 1994 nî kàu 1996 nî tiong-kan Tâi-oân Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú Liân Chiàn lōe-koh siat-tì ê chi̍t ê pō͘-hōe, i-kì 1994 nî 7 goe̍h 28 hō Hêng-chèng-īⁿ hōe-gī thong-kòe ê Kàu-io̍k Kái-kek Phêng-gī Úi-oân-hōe Siat-tì Iàu-tiám (教育改革審議委員會設置要點) siat-tì, 1994 nî 9 goe̍h 21 hō sêng-li̍p, iû Hêng-chèng-īⁿ-tiúⁿ Liân Chiàn thê-chhiáⁿ Chóng-thóng Lí Teng-hui te̍k-jīm Lí Oán-tiat chò chú-jīm úi-oân, tī 1996 nî 12 goe̍h 2 hō kái-sàn.