Káng-thih

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Káng-thih
港鐵
Mass Transit Railway (MTR)
Ki-pún chu-liāu
Êng-ūn tē-khu  Hiong-káng
Ho̍k-bū lūi-hêng Siâⁿ-chhī khúi-tō kau-thong hē-thóng,
ki-tiûⁿ liân-lo̍k khúi-tō hē-thóng,
kòe-kéng ho̍k-bū, Siâⁿ-chè thih-lō͘,
thih-lō͘ hòe-ūn, bá-suh ūn-su,
kheng-khúi ūn-su, lám-chhia
Chhia-chām Káng-thih-chām : 93
Kheng-thih-chām : 68
Lō͘-sòaⁿ Tiong, tāng-hêng thih-lō͘-sòaⁿ:
chhī-khu-sòaⁿ - 10
ki-thih lō͘-sòaⁿ - 1
kî-tha lō͘-sòaⁿ:
kheng-thih lō͘-sòaⁿ - 12
siâⁿ-chè kheh-ūn lō͘-sòaⁿ - 3
bá-suh lō͘-soàⁿ - 22
lám-chhia hē-thóng lō͘-soàⁿ - 1
Chú-iàu Lō͘-sòaⁿ Tang-thih Soàⁿ, Koan-tông Soàⁿ, Choân-oan Soàⁿ,
Káng-tó Soàⁿ, Tong-éng Soàⁿ, Chiong-kun-ò Soàⁿ,
Sai-thih Soàⁿ, Bé-oaⁿ-soaⁿ Soàⁿ, Te̍k-sū-nî Soàⁿ,
Lâm-káng-tó Soàⁿ
Chhù-iàu Lō͘-sòaⁿⁿ Ki-tiûⁿ Khoài-soàⁿ
Kî-thaⁿ hē-thóng Kheng-thih, Gông-phiâⁿ 360
Ki-su̍t sò͘-kì
Lō͘-soàⁿ tn̂g-tō͘ 230.9 kong-lí
Chóng tn̂g-tō͘ 271.6 kong-lí
Kúi-tō piau-chún

1,432mm(Koan-tông Soàⁿ, Choân-oan Soàⁿ, Káng-tó Soàⁿ, Chiong-kun-ò Soàⁿ, Tong-éng Soàⁿ, Te̍k-sū-nî Soàⁿ, Lâm-káng-tó Soàⁿ, Ki-tiûⁿ Khoài-soàⁿ)/

1,435mm(Tang-thih Soàⁿ, Sai-thih Soàⁿ, Bé-oaⁿ-soaⁿ Soàⁿ, Kheng-thih)
Êng-ūn chu-sìn
Êng-ūn tan-ūi Hiong-káng Thih-lō͘ Iú-hān Kong-si
Chóng-pō͘ Hiong-káng Kiú-liông-oan úi-gia̍p-ke 33-hō
Tek-hok Kóng-tiûⁿ Káng-thih Chóng-pō͘ Tōa-lâu
22°19′16.53″N 114°12′48.43″E / 22.3212583°N 114.2134528°E / 22.3212583; 114.2134528
Hiong-káng Iû-chèng Chóng-kio̍k phoe-tháng 9916-hō)
Tiōng-iàu jîn-bu̍t Má Sî-heng
Niû Kok-koân
Bāng-chām www.mtr.com.hk
Lō͘-sòaⁿ-tô͘

FutureMTRNetworkAfterMerger.png

Káng-thih(港鐵, Eng-gí: Mass Transit Railway, MTR) sī Hiong-káng siōng-tōa ê thih-lō͘ ūn-su hē-thóng, chi̍t-tiâu liân-chiap Hiong-káng Kok-chè Ki-tiûⁿ kap Hiong-káng chhī khu ê Ki-tiûⁿ Khoài-soàⁿ, kheng-thih hē-thóng kap Gông-phiâⁿ 360 lám-chhia hē-thóng, cho͘-chit chiâⁿ-chò thang Hiong-káng-tó, Kiú-liông kap Sin-kài, chhī-khu kap to-chō sin-chhī-tìn.