Kâng-lâng liân-ha̍p

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Kâng-lâng liân-ha̍p (Eng-gí: personal union) sī kóng nn̄g-ê í-siōng kok-ka ū kâng chi̍t-ê thâu-lâng (it-poaⁿ sī kun-chú), m̄-koh kok-kài, hoat-lu̍t, lī-ek téng hong-bīn sī thiah-khui--ê.

Kâng-lâng liân-ha̍p ê chhut-hiān ū chē khoán goân-in, ū tú-hó--ê, pí-lūn chi̍t kok ê cha-bó͘-ông kap pa̍t kok ê cha-po͘-ông kiat-hun, in-ê sī-sè kè-sêng siang-pêng ông-ūi; he̍k-chiá kok-ka chi kan miâ-gī siōng ê pēng-ha̍p. Ū-ê liân-ha̍p ū chheng-chó kóng-bêng kiōng-tông kun-chú, ia̍h ū-ê tī kun-chú sí āu tiō chiàu kò-pia̍t ê kè-sêng hoat-lu̍t ōaⁿ lâng.

Liân-ha̍p Ông-kok chhōa-thâu ê Kiōng-êng-thé kok-tō͘ (Commonwealth realm) tiō sī kong-ke kâng chi̍t-ê kun-chú ê chi̍t kûn to̍k-li̍p kok-ka.

Nā chhin-chhiūⁿ kiōng-hô-chè ê chóng-thóng, sī hán tit chiâⁿ chò kâng-lâng liân-ha̍p ê thâu-lâng. Chóng-sī ia̍h ū chi̍t kóa àn-lē, pí-lūn Hoat-kok Chóng-thóngAndorra Kiōng-chhin-ông (hoat. coprinces d'Andorre).