跳至內容

Kó͘

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Kó͘ga̍k-khì lāi-té ê 1 chióng, kòng kó͘ ê sî, ū ê ēng chhiú, ū ê ēng kó͘-chhoê, bô-kâng ê im-ga̍k khoán-sek--ni̍h lóng ū khó-lêng sú-iōng kó͘, kó͘ pún-sin mā ē-tàng hō͘ im-ga̍k sán-seng bô-kâng ê kám-kak.

Kó͘ chia̍p hū-chek im-ga̍k ê pán-liâu, phoè-ha̍p koa-khek ê sok-tō͘, kòng bô-siâng ê liâu-phah--chhut-lâi. Kó͘ koh hun-chò chiaⁿ chē khoán-sek, chhin-chhiūⁿ conga, hām-kó͘ (snare drum) kap kē-im kó͘. Kā kok-iūⁿ ê kúi-ā-ê kó͘ cho͘--khí-lâi, tō chiâⁿ-chò 1 ê kó͘-cho͘, kó͘-cho͘ tī hiān-tāi ê ga̍k-thoân lāi-té sī chin sù-siông--ê.

Kó͘ sǹg sī táⁿ-kek ga̍k-khì, kap nâ-poa̍h, chhâ-khîm kāng-chi̍t-lūi.