Kang-hōe

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Kang-hōe (工會) goân-té sī kin-kì kiōng-tông lī-ek lâi chū-hoat cho͘-chit ê siā-hōe thoân-thé. Chit-ê kiōng-tông lī-ek thoân-thé ē-sái hām kò͘-chú chi̍p-thé tâm-phòaⁿ kang-chu sin-súi, kang-chok sî-hān kap kang-chok tiâu-kiāⁿ téng-téng. Chia-ê cho͘-chit kap liân-ha̍p-hōe siāng chia̍p-khòaⁿ ê kiōng-tông bo̍k-piau sī "pó-chhî ia̍h-sī kái-siān kò͘-iōng thāi-gū". Che khó-lêng pau-hâm kang-chu tâm-phòaⁿ, lô-tōng chè-tō͘, sin-sò͘ liû-thêng, kò͘-iōng piau-chún, kái-kò͘ ia̍h-sī chìn-seng, hok-lī, an-choân pó-chiong kap chèng-chhek.

Kang-hōe khó-lêng ē cho͘-chit chi̍t-kóa ki-kang, ia̍h-sī só͘-iú pō͘-mn̂g ê kang-lâng, ia̍h-sī bó͘ chi̍t ê hâng-gia̍p ê só͘-ū kang-lâng. Kang-hōe ê hia̍p-tēng ū-sî ē tùi kò͘-chú, koán-lí-chân ia̍h-sī m̄-sī kang-hōe sêng-oân pó-bi̍t. Kang-hōe ū siong-èng ê chiong-thêng, kî-tiong siông-sè kui-tēng liáu hia̍p-siong chún-chek, í-ki̍p tùi-èng chèng-hú kàm-koán ê kok-hāng kui-tēng.

Kang-hōe goân-chū Au-chiu, tī kang-gia̍p kek-bēng āu liû-hêng sè-kài. Kang-hōe khó-lêng pau-hâm kang-lâng kò-thé, choan-gia̍p jîn-sū, thè-hiu jîn-sū, ha̍k-seng, ha̍k-tô͘ ia̍h-sī bû-gia̍p chit-kang.