跳至內容

Kheh-ka Úi-oân-hōe

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Kheh-ka Úi-oân-hōe
客家委員會
Hakka Affairs Council (Eng-gí)

Kheh-ka Úi-oân-hōe ê hui-chiong
Ki-koan ki-pún chu-sìn
Lūi-hêng Tiong-iong 2 kip hêng-chèng ki-koan
Lē-sio̍k Hêng-chèng-īⁿ
Lâng-gia̍h 172 lâng
Ī-soàn-gia̍h Tāi-iok Sin-tâi-phiò 44 ek
(2023 nî, pau-hâm Kheh-ka Bûn-hòa Hoat-tián Tiong-sim)
Siū-khoân Hêng-chèng-īⁿ Chó͘-chit Hoat, Kheh-ka Úi-oân-hōe Cho͘-chit Hoat
Ki-koan chú-iàu koaⁿ-oân
Chú-jīm-úi-oân Kù Siu-fî [zh]
Chèng-bū hù-chú-jīm-úi-oân Chiā Phòe-hun [zh]
Siông-bū hù-chú-jīm-úi-oân Fam Chó-mén (范佐銘)
Jīm-bēng-chiá Hêng-chèng-īⁿ-tiúⁿ thê-chhéng chóng-thóng jīm-bēng
Jīm-kî bô jīm-bēng pó-chiòng
Ki-koan cho͘-chit pian-chè
Lāi-pō͘ tan-ūi 4 ê chhù (處), 4 ê sek (室)
Pian-cho͘ 1 ê hōe (會), 1 ê choan-àn pān-kong-sek, 1 ê tiong-sim
Sêng-li̍p iân-kek
Sêng-li̍p 2001 nî 6 goe̍h 14 ji̍t;​ 23 nî í-chêng​ (2001-06-14)
Liân-lo̍k tsu-sìn
Chū-chí  Tâi-oân
242030 Sin-pak-chhī Sin-chng-khu
Tiong-pêng-lō͘ 439 Hō Pak-tòng 17 Lâu
Tiān-ōe +886 (02) 8995-6988
Bāng-chām www.hakka.gov.tw

Kheh-ka Úi-oân-hōe (客家委員會; Kheh-ōe Pe̍h-ōe-jī: Hak-kâ Vî-yèn-fi), kán-chheng Kheh-úi-hōe (客委會) sī Tiong-hôa Bîn-kok chèng-hú chhú-lí Kheh-ka cho̍k-kûn sū-bū ê chòe-ko chú-koán ki-koan, lē-sio̍kHêng-chèng-īⁿ. 2001 nî sêng-li̍p, bo̍k-piau sī ho̍k-heng Tâi-oân ê Kheh-ka bûn-hòa.

 • Chú-jīm úi-oân (1 ê lâng)
  • Hù-chú-jīm úi-oân (2 ê lâng: chèng-bū, siông-bū)
   • Chú-jīm pì-su (1 ê lâng)
  • Úi-oân (21–27 ê lâng)
 • Gia̍p-bū tan-ūi
  • Chong-ha̍p Kui-ōe Chhù
  • Gí-giân Hoat-tián Chhù
  • Sán-gia̍p Keng-chè Chhù
  • Gē-bûn Thoân-pò͘ Chhù
 • Bō͘-liâu tan-ūi
  • Pì-su-sek
  • Jîn-sū-sek
  • Chèng-hong-sek
  • Chú-kè-sek
 • Jīm-bū pian-cho͘
  • Hoat-kui-hōe (法規會): siông-siat
  • Kheh-chng 368 Choan-àn Pān-kong-sek (客庄369專案辦公室)
 • Só͘-sio̍k Tan-ūi

Chú-jīm úi-oân

[siu-kái | kái goân-sí-bé]
Jīm-chhù Siòng-phìⁿ Miâ Chèng-tóng Chiū-jīm Sià-jīm
Hêng-chèng-īⁿ Kheh-ka Úi-oân-hōe chú-jīm úi-oân
1
Fam Kông-khiùn [zh] Bû-tóng-che̍k 2001.6.14 2002.1.31
2
Ia̍p Kiok-lân Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng 2002.2.1 2004.5.19
3
Lô Bûn-ka 2004.5.20 2005.3月13日
tāi-lí
Lí Yúng-tet [zh] 2005.3.14 2005.6.7
4 2005.6.8 2008.5.19
5
Vòng Ngiu̍k-chṳ́n [zh] Tiong-kok Kok-bîn Tóng 2008.5.20 2011.12.31
Kheh-ka Úi-oân-hōe chú-jīm úi-oân
6
Vòng Ngiu̍k-chṳ́n Tiong-kok Kok-bîn Tóng 2012.1.1 2014.7.7
tāi-lí
Liù Khin-chûng Bû-tóng-che̍k 2014.7.8 2014.8.4
7 2014.8.5 2016.1.31
8
Chûng Van-moi Tiong-kok Kok-bîn Tóng 2016.2.1 2016.5.19
9 (chài-jīm)
Lí Yúng-tet Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng 2016.5.20 2020.5.19
10
Yòng Chhòng-chṳ́n [zh] 2020.5.20 2024.5.19
11
Kù Siu-fî [zh] Bû-tóng-che̍k 2024.5.20 hiān-jīm

Chham-khó chu-liāu

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Gōa-pō͘ liân-kiat

[siu-kái | kái goân-sí-bé]