Kiōng-tông-gú

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Kiōng-tông-gú (共同語) sī gí-giân-ha̍k ê chi̍t ê tēng-gī. I sī tī sú-iōng kāng-khoán gí-giân ê khu-he̍k tiong, pī kóng-hoat sú-iōng ê gí-giân hêng-sek. Kiōng-tông-gú sī in-ūi tn̂g-kî ê bûn-hoà kap kau-liû si̍p-koàn ê lúi-chek só͘ lâi sán-seng ê gí-giân hêng-sek. Kiōng-tông-gú kap hong-giân, su̍t-gí ia̍h-sī te̍k-tēng siā-hōe kai-chân ê iōng-gí bô-kāng. Kiōng-tông-gú koh ē-ēng hun chò piau-chún-gú kap kháu-gí nn̄g chióng hêng-sek.

Piau-chún-gú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Piau-chún-gú

Piau-chún-gú sī chi̍t khoán piau-chún-hòa ê gí-giân hêng-sek, khū-iú kò͘-tēng ê kui-chek. I sī gú-giân he̍k-tek, iû-kî sī tī ha̍k-hāu kàu-io̍k ê kui-chek. Piau-chún-gú ē khan-liân tio̍h chiàⁿ-siá-hoat, hoat-im kap bûn-hoat téng-téng, mā ē khí khan-liân tio̍h ài chhái-iōng it-tēng gú-thé só͘ su-siá ê bûn-pún choān-siá, chhin-chhiūⁿ phoe, kán-le̍k, kì-lio̍k, pò-tō í-ki̍p tùi sū-bu̍t ê biâu-su̍t. Tī ta̍k khoán gí-giân tiong, toā-to-sò͘ ê gí-giân tù-chok lóng sī í piau-chún-gú chò-ûi pian-choān ê tùi-siōng.

Kháu-thâu-gú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Kháu-gí

Kháu-gí pēng bô thóng-it ê hêng-sek chûn-chāi, só͘-í iā bô chìn-hêng-kòe piau-chún-hòa ê tōng-chok. Chit khoán gí-giân ê hêng-sek chú-iàu sī tī su-jîn hoān-tiû ia̍h-sī kò-jîn tâm-ōe tiong sú-iōng, jî-chhiáⁿ koh ē siū-tio̍h ta̍k-ūi hong-giân ê éng-hióng, só͘-í ta̍k-ūi ê kháu-gí iā lóng ū chha-pia̍t.

Siong-koan[siu-kái | kái goân-sí-bé]