Ko-hiông-chhī Su-li̍p Tiong-san Ko-kip Kong-siong Tsit-gia̍p Ha̍k-hāu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
高雄市私立中山高級工商職業學校

Hāu-hùn 負責、細心、耐心、坦承、自動、
領導
Sêng-li̍p 1957年 Tiong-san tiong-o̍h
1975年 Tiong-san kong-siong
Lūi-hêng Su-li̍p Ko-kip tsit-gia̍p ha̍k-hāu
Pān-ha̍k 中山學校財團法人
Só͘-chāi Tâi-oân Ko-hiông-chhī
Nî-kip San-nî tsè
Hāu-tiúⁿ 陳國清
Hù hāu-tiúⁿ 林昭億
Kàu-su jîn-sò͘ 373 Lâng
Chit-oân jîn-sò͘ 51 Lâng
Ha̍k-seng jîn-sò͘ 9876 Lâng(2013)
Hāu-hn̂g bīn-chek 10.9407 Kong-khíng
Ūn-tōng Pâi-kiûkha-kiû
Hāu-tūi Tiong-san kong-siong Phâi-kîu-tūi
Tiong-san kong-siong Kha-kîu-tūi
Hāu-khan 《San-tiong-thûan-khî》
校慶 11gu̍eh 12ji̍
精神 思想相同、言語和善、心意一致、
遵守戒律、利益分享、和樂共處
Chū-chí Tâi-oânKo-hiông-chhī 大寮區
會社里正氣路79號
Bāng-chām http://www.csic.khc.edu.tw/


Ko-hiông-chhī Su-li̍p Tiong-san Ko-kip Kong-siong Tsit-gia̍p Ha̍k-hāu(高雄市私立中山高級工商職業學校)kan-tshing tiong-san kong-siong (中山工商)sī Ko-hiông-chhī ê tsi̍t-kong su-li̍p tsit-gia̍p ha̍k-hāu,iah-si tsuan-tâi-uân jin-soo siōng tsē ê ko-tíng tiong-ha̍k