跳至內容

Koaⁿ-hong gí-giân

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...


Koaⁿ-hong gí-giân chí 1-ê chèng-tī tan-ūi thàu-kòe hoat-lu̍t, chèng-lēng, a̍h-sī kî-thaⁿ ê chèng-tī-la̍t chè-tēng kap thui-kóng tī koaⁿ-hong léng-he̍k sú-iōng ê gí-giân. Chèng-tī tan-ūi ē-sái sī kok-ka, kok-ka liân-bêng (Europa Liân-bêng), kok-chè cho͘-chit (chhin-chhiūⁿ Liân-ha̍p-kok), bô kok-ka tē-ūi ê chèng-tī-thé (chhin-chhiūⁿ i-lāi-tē), a̍h-sī kok-ka ē-kha siat ê jīm-hô 1-chân hêng-chèng tan-ūi (séng, kōan, hiong-tìn téng-téng). Kàu-io̍k chèng-chhek chí-tēng sú-iōng ê kàu-ha̍k gí-giân tiāⁿ-tiāⁿ pau-koah chāi-lāi.

Koaⁿ-hong gí-giân hām kok-gí, bîn-cho̍k gí-giân bī-pit sio-siâng. 1-ê chèng-tī tan-ūi bô it-tēng kan-taⁿ 1-ê koaⁿ-hong gí-giân nā-tiāⁿ. Koaⁿ-hong gí-giân mā bī-pit sī chí-tēng hoān-ûi lāi siāng thong-hêng ê gí-giân; tī chi̍t-kóa-á kok-ka (chhin-chhiūⁿ Éire), koaⁿ-hong gí-giân ê siōng-teng ì-gī khah tōa si̍t-chè-siōng ê sú-iōng.

Koaⁿ-hong gí-giân ê chè-tēng mā ū khó-lêng pau-koah bûn-jī. Khó-pí kóng Tiong-hôa Bîn-kok koaⁿ-hong kap kàu-io̍k-kài pēng-bô kó͘-lē in ê kok-bîn iōng kán-thé Hàn-jī hām kong-ka ki-koan (pau-koah ha̍k-hāu) chih-chiap. Tī su-jîn léng-he̍k tō bô koán-chè.