Kok-chè Chū-jiân Pó-hō͘ Liân-ha̍p

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Kok-chè Chū-jiân Pó-hō͘ Liân-ha̍p (Eng-gí: International Union for Conservation of Nature) goân-lâi mā hō͘ Sè-kài Pó-io̍k Tông-bêng (World Conservation Union), Kok-chè Tāi-chū-jiân kap Chū-jiân Chu-goân Pó-io̍k Tông-bêng (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources), sī 1 ê pó-hō͘ chū-jiân chu-goân ê kok-chè cho͘-chit.

1948 nî sêng-li̍p, chóng-pō͘ siat tī Sūi-se, Gland hit tah. IUCN liân-ha̍p 78 ê kok-ka, 112 ê chèng-hú ki-kò͘, 735 ê hui-chèng-hú cho͘-chit (NGO), kap sò͘-chheng-ê lâi chū 181 kok ê choan-ka, kho-ha̍k-ka.

IUCN ta̍k nî chhut-pán IUCN Âng-miâ-toaⁿ.