Kok-ka Ōe-seng Gián-kiù-īⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Kok-ka Ōe-seng Gián-kiù-īⁿ (國家衛生研究院), kán-chheng Kok-ōe-īⁿ (國衛院) ia̍h Kok-ka Ōe-seng-īⁿ (國家衛生院), sī Tâi-oân ê i-io̍h kap ōe-seng gián-kiù ki-koan, sio̍k kong-siat ê châi-thoân hoat-jîn. Tī Biâu-le̍k-koān Tek-lâm-tìn, sio̍k-î Sin-tek Kho-ha̍k Hn̂g-khu ê chi̍t pō͘-hūn. Siāng-chá ê sêng-li̍p kò͘-sióng sī tī 1988 nî, 1996 nî kin-kì Châi-thoân Hoat-jîn Kok-ka Ōe-seng Gián-kiù-īⁿ Siat-tì Tiâu-lē (財團法人國家衛生研究院設置條例) chèng-sek sêng-li̍p. Chhòng-li̍p ki-kim lâi-chū chèng-hú koan-chō͘, ta̍k-nî ūn-chok ê chú-iàu keng-hùi mā lâi-chū chèng-hú (Ōe-hok-pō͘).

Kok-ōe-īⁿ chú-iàu gián-kiù ê tùi-siòng sī i-ha̍k, io̍h-bu̍t, ōe-seng ia̍h-sī kî-thaⁿ sèⁿ-miā kho-ha̍k léng-he̍k, í-ki̍p siong-koan ê ki-su̍t, pí-lūn e̍k-biâu gián-hoat. Tû-liáu gián-kiù í-gōa, mā thê-kiong chi̍t-kóa gián-kiù chu-goân, chhin-chhiūⁿ sè-pau-khò͘, Choân-bîn Kiān-pó chu-liāu-khò͘ kap ta̍k-nî chéng-ha̍p-hêng i-io̍h ōe-seng gián-kiù kè-ōe keng-hùi ê pó͘-chō͘, ia̍h-sī chìn-hêng i-ha̍k choan-kho jîn-châi ê hùn-liān. Gián-kiù-īⁿ hù-siat liáu chi̍t chō cGMP seng-bu̍t chè-che-chhiúⁿ, hū-chek e̍k-biâu gián-kiù kap e̍k-biâu sêng-kó kap sán-gia̍p-kài tōa-liōng ê hâm-chiap.