Kong-kiōng tô͘-su-koán

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
New York Kong-kiōng Tô͘-su-koán

Kong-kiōng tô͘-su-koán (公共圖書館) sī thè kong-chiòng ho̍k-bū ê tô͘-su-koán, it-poaⁿ iû chèng-hú ê sòe-siu lâi chi-chhî, pēng iû kong-bū-oân teh ūn-chok. Chham choan-gia̍p he̍k-chiá ha̍k-su̍t ê tô͘-su-koán bô-kāng, kong-kiōng tô͘-su-koán ê ho̍k-bū tùi-siòng ē-tàng sī gín-á kap tōa-lâng; thê-kiong hui-choan-gia̍p ê tô͘-su (pau-hâm thong-sio̍k tho̍k-bu̍t, kî-khan cha̍p-chì kap chham-khó-chheh), kong-kiōng sìn-sit, bāng-chè bāng-lō͘, iáⁿ-tia̍p cho͘-chioh kap tô͘-su-koán kàu-io̍k. Chit-khoán tô͘-su-koán mā ē siu-chi̍p chāi-tē te̍k-sek ê chheh kap chu-sìn, pēng thê-kiong siā-khu oa̍h-tāng ê tiûⁿ-só͘ kap khong-kan.


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Kong-kiōng tô͘-su-koán