跳至內容

Kun-chèng-hú

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Kun-chèng-hú (軍政府), koh hō-chò kun-chèng (軍政), kun-jîn choan-chèng (軍人專政) kap kun-hoa̍t chèng-tī (軍閥政治), sī chi̍t chióng iû kun-jîn tam-jīm kok-ka goân-siú, iû kun-tūi chìn-hêng ti̍t-chiap khòng-chè ê chèng-hú hêng-sek. I sī chi̍t chióng kun-sū chèng-hú, choa̍t toā-pō͘-hūn ê kun-chèng-hú sī keng-kòe chèng-piàn só͘ kiàn-li̍p ê. Kun-chèng-hú siōng-kài chú-iàu ê te̍k-tiám chiū sī si̍t-si kun-sū hoat-lu̍t, ia̍h-sī soan-pò͘ éng-kiú-sèng ê kín-kip chōng-thài.

Tī it-poaⁿ chêng-hòng hā, kun-chèng-hú ê toā-pō͘-hūn jîn-oân lóng lâi-chū kun-tūi lāi-pō͘ ê kun-jîn, Ū-chi̍t-koá kun-chèng-hú ē khip-la̍p chi̍t-koá bûn-koaⁿ, tān-sī kun-sū thóng-sòe iu-goân chiáng-ak siōng-koân koân-le̍k. Kun-chèng-hú ē piau-páng ka-kī bô tóng-phài, pēng chí-chek bûn-koaⁿ chèng-tī-ka ê hú-pāi.