Lâng-miâ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Lâng-miâ (儂名), he̍k-chiá jîn-bêng (人名), sī jîn-lūi ūi tio̍h beh khu-hun kò-thé, hō͘ ta̍k-ê kò-thé ê te̍k-tēng miâ-chheng hû-hō. Lâng-miâ sī thàu-kòe gí-giân bûn-jī chu-sìn lâi khu-pia̍t jîn-kûn kò-thé chha-īⁿ ê piau-chì. In-ūi ū lâng-miâ ê chûn-chāi kap sú-iōng, lâng kap lâng chi-kan chiah ē-ēng chèng-siông kau-óng. Lâng-miâ ê chhut-hiān kap sú-iōng sī tī gí-giân sán-seng liáu-āu. Ta̍k-ê chéng-cho̍k ia̍h-sī bîn-cho̍k lóng ū lâng-miâ hō-miâ ê si̍p-koàn. Chit khoán si̍p-koàn siū-tio̍h le̍k-sú, siā-hōe, bîn-cho̍k téng-téng chē-chē bûn-hòa in-sò͘ ê éng-hióng; chi̍t ê lâng ê miâ-jī thong-siông lóng ū it-tēng ê hâm-gī.

Lâng-miâ ê cho͘-sêng tī sūn-sī siōng ê chha-pia̍t; tang-hong kap se-hong bô-kāng. Tang-hong ê lâng-miâ sī sèⁿ-sī siá tī miâ-jī ê thâu-chêng; se-hong sī tian-tò-péng, kā sèⁿ-sī siá tī miâ-jī ê āu-piah. Tang-hong sūn-sī ê lâng-miâ chú-iàu hun-pò͘ tī Tang-a, Magyar, kap Hui-chiu ê pō͘-hūn só͘-chāi; se-hong sūn-sī ê lâng-miâ chú-iàu hun-pò͘ tī Se-au, Bí-chiu, Ò-chiu, kap Sin Jia̍t-lân-jia téng-téng só͘-chāi. Hô-ló Bîn-cho̍k ê lâng-miâ sūn-sī sī sio̍k-î tang-hong ê sūn-sī.