Lâu Chheng-hûn

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Lâu Chheng-hûn1894 nî 9 goe̍h 14 hō – 1982 nî 3 goe̍h 9 hō),sió-miâ Chú-teng,sī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi kap Chiàn-āu sî-kî ê chok-ka. Tâi-lâm bōng-cho̍k chhut-sin, chū tiong-o̍h sî-tāi khai-sí liû-ha̍k Ji̍t-pún, Khèng-èng Gī-sio̍k tāi-ha̍k chut-gia̍p, tī liû-ha̍k kî-kan kái sìn Ki-tok-kàu. Tù-chok ū《LÔ HOA KÁI-CHŌ THÓNG-IT SU-HĀN-BÛN》、《Tāi-ha̍k Cheng-siông》kap《Thian-kok Ò-pì Choân Chiàu-siā》téng chheh.

Seng-peng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lâu Chheng-hûn, Tâi-lâm bōng-cho̍k chhut-sin, sī Lâu Sūi-san ê tōa-kiáⁿ, siⁿ-bó si Lâu Chiā Chiū. Seng-tióng tī chhim-sìn Ki-tok-kàu ê ka-têng tiong, sè-hàn ê sî tī Thài-pêng-kéng Ki-tok Tiúⁿ-lo-kàu-hōe hù-sio̍k sió-ha̍k tha̍k-chheh. 1907 nî chìn-ji̍p Tâi-lâm Tiúⁿ-lo-kàu-hōe tiong-o̍h. Tī Tióng-êng tiong-o̍h kî-kan, Lâu Chheng-hûn sêng-chek siat-thái-hó, tī 1909 nî Saⁿ-nî-kip ē-pòaⁿ-nî 「chóng-kiat-khó」ê sî, í 97 hun(ki̍p-keh hun-sò͘ 70)ê ko-hun sūn-lī chiâⁿ-chòe sì-nî-kip seng. 1910 nî chiân-óng Ji̍t-pún kiû-ha̍k. 1912 nî sòng bú. Ùi Ji̍t-pún Kiaⁿ-to͘ Tông-chì-siā tiong-ha̍k phó͘-thong-pō͘ chut-gia̍p liáu-āu, tī 1915 nî chìn-ji̍p Khèng-èng Gī-sio̍k tāi-ha̍k tha̍k-chheh. 1920 nî Sèng-tàn-chiat, Lâu Chheg-hûn tī Tang-kiaⁿ Lêng-lâm-pán Ki-tok kàu-hōe, ùi 小崎弘道(こざき ひろみち) bo̍k-su niá sóe-lé ji̍p-kàu. 1921 nî, chhú-tit Khèng-èng Gī-sio̍k tāi-ha̍k lí-châi ha̍k-sū. Liû-ha̍k kî-kan, Lâu Chheng-hûn kap sió-mōe Lâu Siù-khîm ê ha̍k-ché 本目貞(Lâu Cheng) se̍k-sāi, tong-sî 本目貞 tng-leh thak Tang-kiaⁿ Ki-tok-kàu só͘ chhòng-pān ê Chheng-san Lú ha̍k-īⁿ Eng-bûn-kho. 1922 nî, nn̄g lâng tī Tang-kiaⁿ Lêng-lâm-pán Ki-tok-kàu-hōe kiat-hun. Hun-āu, Lâu Chheng-hûn tńg-lâi Tâi-oân hia̍p-chō͘ lāu-pē keng-êng ka-gia̍p, keng-êng Sam-to siong-hōe, chiông-sū si̍t-gia̍p, āu-lâi tam-jīm Lâu--ka Hô-goân lông-tiûⁿ koán-lí-jîn 20 gōa nî. Lēng-gōa iā bat jīm Tâi-lâm-chhī Kàu-io̍k úi-oân、Tâi-lâm-chhī Hia̍p-gī hōe-oân téng kong-chit. 1924 nî, Lâu Chheng-hûn khí chi̍t-tòng nn̄g-chàn-lâu Eng-kokh-sek ê iûⁿ-lâu, pí-phēng tong-sî ê Tâi-lâm-chiu Ti-sū koaⁿ-tí.

1925 nî, Lâu Chheng-hûn ēng Pe̍h-ōe-jī chiàu Ē-mn̂g-ōe gú-im, phian-choàn kap chhut-pán《LÔ HOA KÁI-CHŌ THÓNG-IT SU-HĀN-BÛN》chit-pún chheh, kiōng 513 ia̍h, lōe-iông sī Lô-má-jī kap Hàn-jī pēng-iōng ê tùi-chiàu-bûn, sī chi̍t pō͘ choān-siá Hàn-bûn Su-hān-bûn ê chí-lâm ēng chheh. 1942 nî, chhut-pán《Tāi-ha̍k Cheng-siông》, í Hàn-bûn、Ji̍t-bûn kap Pe̍h-ōe-jī cheng-kóe 《Tāi-ha̍k》, kiōng 48 ia̍h. Tī che í-āu, Lâu Chheng-hûn choán-chòe khûn-tha̍k 《Sèng-keng》, tī 1965 nî 12 goe̍h Sèng-tàn kî-kan hoat-piáu《Ia-so͘ sī siáng?》. 1970 nî, oân-sêng Sèng-su tê-tián《Thian-kok Ò-pì Choân-chiàu-siā》Siōng-koàn, āu-lâi tī 1978 nî oân-sêng chit-pún-chheh ê hā-koàn, kè-kiōng 10,179 tê-sèng.

Ka-têng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Bó͘:本目 貞(Lâu Cheng)
  • Tióng-lú:Lâu Khèng-lí(bat kái-miâ 邦室慶子)
  • Tōa-kiáⁿ:Lâu Kóe-chō
  • Tē-jī hāu-siⁿ:Lâu Kek-sin(bat kài sìⁿ 邦室)
  • Tē-saⁿ hāu-siⁿ:Lâu I̍t-bîn(bat kài sìⁿ 邦室)
  • Ban-á-kiáⁿ:Lâu Pī-sè(bat kài sìⁿ 邦室)

Chham-khó chu-liāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Gōa-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]