跳至內容

Lêng-hûn

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Lêng-hûn, nā chiàu chē-chē chong-kaù kap tiat-ha̍k ê thoân-thóng lâi kóng, sī oa̍h-mi̍h--ni̍h ê 1-khoán khin-iô-iô ê chûn-chāi, lêng-hûn ū ka-tī ê ì-sek, tī thaû-chêng kóng--ê chiah-ê thoân-thóng--ni̍h, lêng-hûn tāi-piáu oa̍h-mi̍h i pún-sin ê loē-chāi pún-chit (goân-sîn), mā chiâⁿ-choè ti-kak ê ki-chhó. Hām lêng pí-phēng, lêng chit-ê koan-liām chāi lâng kóng, sī m̄-sī éng-oán--ê bô-tiāⁿ-tio̍h, chóng--sī it-poaⁿ lóng jīn-ûi lêng-hûn sī put-hiú--ê, koh sī tī lêng-hûn tī-leh ê jio̍k-thé chìn-chêng, tō tāi-seng ū--ê.

Lêng-hûn ê koan-liām kap aū-sì-lâng ū chin toā ê koan-hē, m̄-koh ta̍k-khoán ì-kiàn cheng-chha chiâⁿ chē, tō-chún-sī tī kāng-chi̍t-ê chong-kaù lāi-té, tùi liáu-aū lêng-hûn ē án-choáⁿ, khoàⁿ-hoat mā bô chiap-hia̍p. Ū chin chē chong-kaù-kài he̍k-chiá-sī tiat-ha̍k-kài ê lâng jīn-ûi lêng-hûn sī hui-bu̍t-chit--ê, m̄-koh oan-nā ū lâng lia̍h lêng-hûn tòng-chò ū bu̍t-chit ê sêng-hun, koh-khah ū lâng siūⁿ-beh chai-iáⁿ lêng-hûn ū goā tāng.