跳至內容

Lông-chhoan Hoat-tián ki̍p Chúi-thó͘ Pó-chhî-Sú

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Lông-chhoan Hoat-tián ki̍p Chúi-thó͘ Pó-chhî-Sú thiaⁿ-sià

Lông-chhoan Hoat-tián ki̍p Chúi-thó͘ Pó-chhî-Sú (農村發展及水土保持署), 2023 nî 8 goe̍h kái-chè chìn-chêng sī Chúi-thó͘ Pó-chhî Kio̍k (水土保持局), kán-chheng Chúi-pó-kio̍k (水保局), sī lē-sio̍k tī Tâi-oân Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú Lông-gia̍p-pō͘ ê hêng-chèng ki-koan; hū-chek kok-lāi ê chúi-thó͘ pó-chhî, tē-chit thàm-khàm, khòng-sán chu-goân khai-hoat, kún-kau-lêng kéng-kài hoat-pò͘ ê kang-chok. Chúi-pó-kio̍k mā sī chē-chē siong-koan hoat-kui ê chú-koán ki-koan.