Lī-mó͘

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Lī-mó͘ sī hō͘ lâng ōe-tàng tī hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi chhau-chok ke-khì ê siat-pī. It-poaⁿ kóng lī-mó͘ sī kóng tiān-sī, lo̍k-iáⁿ-ki, DVD, chia-ê siau-hùi tiān-chú kah-·lâi ê lī-mó͘, sī sè-sè-tâi, the̍h tī chhiú-·nih, ōe-tàng soáⁿ-tâi, chūn im-liōng ê ke-sī. Hiān-chú-sî tōa-pō͘-hūn ê lī-mó͘ sī ēng âng-gōa-soàⁿ lâi kap i beh khòng-chè ê ke-khì kau-liû, ài tàu tiān-tî-á.

Tiān-sī ê lī-mó͘.

Kó͘-chá bat ēng chhiau-im-pho lâi thoân sìn-hō, hāu-kó bô-kài-hó. Hiān-tāi ê lī-mó͘ lóng ēng tiān-chû-pho, sìn-hō koh ū piàn-tiāu (modulation), khah m̄-kiaⁿ kiáu-chhá (interference). Chia̍p-ēng ê pho-toāⁿ sī âng-gōa-soàⁿ kap kē chiu-pho-sò͘ (khah liám 100MHz) ê só͘-chāi. Siau-hùi tiān-chú ēng âng-gōa-soàⁿ khah chōe, thoân sò͘-ūi sìn-hō. Iâu-khòng-bô͘-hêng hèng ēng 27MHz ah-sī 54MHz ê tiān-chû-pho, thoân analog sìn-hō khah chōe. Chit-má ê bluetooth mā ōe-tàng the̍h-lâi chò lī-mó͘, nā he sī tiàm tī 2.45GHz.