Lūi-pia̍t:Tâi-ôan Gí-bûn Ha̍k-seng Kau-liû-hōe

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Chhiáⁿ tī lí ê iōng-chiá-ia̍h sóan "siu-kái", ka-ji̍p {{Category:Tâi-ôan Gí-bûn Ha̍k-seng Kau-liû-hōe}}
(ti̍t-chiap copy-paste) tio̍h ē-ēng lia̍t tī chit ê lūi-piat lia̍t-piáu lāi-bīn ah.


請在你的使用者頁選「修改」,加入 {{Category:Tâi-ôan Gí-bûn Ha̍k-seng Kau-liû-hōe}}
(直接複製貼上)就能被列進這個類別列表裡面了。

組織起源 Chó-chit khí-gôan[siu-kái | kái goân-sú-bé]

在 2006 年的新春,台中教育大學與中山醫學大學台語系的學生,擔任了第十屆南鯤鯓台語文學營工作人員,在這次偶然的機會,在台語文學營中,認識彼此,也敞開心胸高談對台語的希望與它的美麗。在台語文學營中,真正找到志同道合的伙伴。在離開文學營的最後一夜,伴著夜色長談。在一時興起之下,成立了台灣語文學生交流會,同時也需感謝成大台文蔣為文教授的鼓勵。我們感嘆到目前台語系所的成立,由於相關科系大多學生為指定科目考試進入,無法真正招到大量且有興趣的學生。因為選志願通常都會認為,台灣語文或台灣文學系都是跟文學相關,卻忽略了台灣語文,是需要大量的台語聽說基礎與興趣。而且台灣文學很多人把中國文學的文學類搞混,就這樣進入台語界。但真正有興趣在這領域發展的,卻寥寥無幾。

Tī-leh 2006 nî ê sim-chhun, Tâi-tiong Kàu-io̍k Tāi-ha̍k kap Tiong-sam i-hak tāi-hak Tâi-bûn-hē ê ha̍k-seng, tam-jīn tio̍h Tē 10 Kài Lâm-khun-sin Tâi-gí Bûn-ha̍k-iâⁿ ê kang-chok jîn-gôan, tī-leh chit-pái chhàu-tú-khám ê ki-hōe, tī Tâi-gí Bûn-ha̍k-iâⁿ lāi, hō·-siong se̍k-sāi, mā phah-khui sim-mn̂g thó-lūn tùi Tâi-gí ê hi-bāng kap i ê bí-lē. Tī-leh Tâi-gí bûn-hak-iâⁿ tiong, chin-chiàⁿ chōe-tio̍h kāng-sim ê phōaⁿ. Tī-leh lî-khui Bûn-ha̍k-iâⁿ ê chòe-āu chi̍t mî, ta̍k-ke tàu-tīn khai-káng. Sêng-li̍p Tâi-ôan Gí-bûn Ha̍k-seng Kau-liû-hōe, kâng-sî mā ài kám-siā Sêng-kong Tāi-ha̍k Tâi-bûn-hē Chiúⁿ Ûi-bûn kàu-siū ê kó-lē. Góan kám-thàn tio̍h bo̍k-chêng Tâi-gú hē-só· ê sêng-li̍p, in-ūi siong-koan kho-hē tāi-pō-hūn ha̍k-seng sī Chí-tēng Kho-bo̍k Khó-chhì khó ji̍p-lâi ê, bô-hoat-tō· thang chio tio̍h tāi-liōng ū hèng-chhù ê ha̍k-seng. In-ūi sóan chì-gōan it-poaⁿ lóng-ē jīn-ûi, Tâi-ôan Gú-bûn-hē ia̍h-sī Tâi-ôan Bûn-ha̍k-hē lóng-sī kap bûn-ha̍k ū-koan, m̄-koh bōe-kì-chi̍t Tâi-ôan gú-bûn, sī su-iàu tāi-liōng ê Tâi-gí thiaⁿ-soeh kap hèng-chhù. Jî-chhiáⁿ chiok-chōe lâng kā Tâi-ôan bûn-ha̍k kap Tiong-kok bûn-ha̍k ê bûn-ha̍k lūi-piat chhòng hoe-khì, tio̍h án-ne ji̍p-lâi Tâi-gí-kài. M̄-koh chin-chiàⁿ ū hèng-chhù tī chit-ê léng-he̍k hoat-tián ê lâng, si̍t-chāi liâu-liâu-bû-kí.

在台語界這塊領域發展,是極需要有心人士的加入。也許牽絆著台灣是個多元、多文化、多資訊的地方,受到外來文化的強烈影響,本土意識抬頭只是個口號,想要看見它抬起頭,似乎只是以等差級數超低程度緩慢成長,而飽受外來文化的衝擊本土文化的定位在於次文化,甚至是屬於不良文化。加上電視媒體的推廣與文化上的高低分別,直觀性的區別上流文化與次文化。衍生出「台客」、「台妹」、「台」等多樣的負面詞語。為何台灣的傳統陣頭,如:八家將、官將首等多數陣頭,會變成中輟生流向的去處,為何台灣的特殊文化,卻在外界解讀之下,是一種低俗而不值得保存的文化,卻是值得我們談討的問題所在。

我們台灣的語言、文化、藝術、宗教、文學,都是獨一無二的,我們人人有責任負擔起我們文化的傳承。如同靜宜大學台文系 歌仔戲專家 林茂賢 教授說過:「學唱歌仔戲,非人人可做,但人人可做的,是做歌仔戲的忠實觀眾。」而我們的台灣文化,也如同需要大家做忠實的觀眾,需要大家的支持,真切的落實台灣文化美麗,讓福爾摩沙,再度青翠;讓島嶼的海風,再度吹起:讓蝶翼不斷的揮動,讓我們的大地,再度充滿認同的氣息。

維基的計畫 Wiki ê kè-ōe[siu-kái | kái goân-sú-bé]

討論會計劃 Thó-lūn-hōe kè-ōe[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Tī "Tâi-ôan Gí-bûn Ha̍k-seng Kau-liû-hōe" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 2 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 ia̍h.