跳至內容

Lio̍k-sù sū-kiāⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi La̍k-sì sū-kiāⁿ choán--lâi)
Lio̍k-sù sū-kiāⁿ

Sî-kan 1989 nî 4 goe̍h 15 ji̍t – 1989 nî 6 goe̍h 4 ji̍t
Tē-tiám
Pak-kiaⁿ kap kî-thaⁿ 400 siâⁿ-chhī

Thian-an-mn̂g Kóng-tiûⁿ 39°54′12″N 116°23′30″E / 39.90333°N 116.39167°E / 39.90333; 116.39167
Chhiong-tu̍t-hong

Tiong-kok Kiōng-sán Tóng

khòng-gī-chiá
Léng-tō-chiá
Sí-siong
Sí-bông 180–10,454 pêng-bîn, 15–50 kun-jîn kap bú-kéng

Lio̍k-sù sū-kiāⁿ (六四事件) iā kió choè Thian-an-mn̂g sū-kiāⁿ (天安門事件), kóng-gī lâi kóng chiū-sī Pat-kiú bîn-ūn (八九民運) ia̍h Pat-kiú ha̍k-ūn (八九學運), sī 1989 nî sî-hāu Tiong-kok jîn-bîn tī Thian-an-mn̂g Kóng-tiûⁿ ê khòng-gī ūn-tōng. Hia̍p-gī lâi kóng sī tī 1989 nî 6 goe̍h 3 ji̍t poàⁿ-mê kàu 6 goe̍h 4 ji̍t thiⁿ-kng sî Tiong-kok chèng-hú phài pō͘-tūi kap kíng-chhat tìn-ap ê tāi-chì.

1989 nî 4 goe̍h 15 ji̍t, Tiong-kiōng Tiong-iong goân-lâi ê chóng-su-kì Ô͘ Iāu-pang koè-sin, chin choē tāi-ha̍k-seng kap Pak-kiaⁿ chhī-bîn tī Thian-an-mn̂g Kóng-tiûⁿ tō-liām i, í-āu hoat-tián sêng iau-kiû chèng-hú khòng-chè thong-hòe phòng-tiòng, chhú-lí sit-gia̍p, tham-u hú-pāi, chèng-hú būn-chek chèng-tō͘, sin-bûn chū-iû, kiat-siā chū-iû bîn-chú téng-téng būn-tê ê khòng-gī ūn-tōng. Ū 1,000,000 lâng kàu Thian-an-mn̂g Kóng-tiûⁿ ê khòng-gī. Tiong-kiōng Tiong-iong chóng-su-kì Tiō Chí-iông beh siūⁿ kap khòng-gī-chiá tâm-phòaⁿ kái-koat būn-tê.

Kàu kāng nî 5 goe̍h, Pak-kiaⁿ ha̍k-seng khai-sí choa̍t-si̍t, choân-kok ū 400 goā siâⁿ-chhī iā khai-sí hoat-tōng khòng-gī chi-chhî in. Tiong-kiōng Tiong-iong kun-úi chú-se̍k Tēng Siáu-pêng kap Kok-bū-īⁿ chóng-lí Lí Phêng chú-tiuⁿ tìn-ap, siū kàu kok-ka chú-se̍k Iûⁿ Siōng-khun, Tiong-kiōng goân-ló Tân Hûn kap Lí Sian-liām ê chi-chhî. 5 goe̍h 20 ji̍t, Lí Phêng soan-pò͘ Pak-kiaⁿ kài-giâm, tiàu-phài Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng-kun 300,000 lâng lâi Pak-kiaⁿ tìn-ap, tī 1989 nî 6 goe̍h 3 ji̍t poàⁿ-mê kàu 6 goe̍h 4 ji̍t thiⁿ-kng sî khòng-chè liáu Thian-an-mn̂g Kóng-tiûⁿ. Hoán-tùi tìn-ap ê chóng-su-kì Tiō Chí-iông tī 6 goe̍h ê Tiong Kiōng 13 kài 4 Tiong Choân Hoē hā-tâi, iû Kang Te̍k-bîn kè-jīm.

In-ûi Tiong-kok koaⁿ-hong kū-choa̍t thàu-lō͘ sí-bông koh-khah chē ê chu-liāu, kàu kin-á-ji̍t sí-bông jîn-sò͘ iáu put-siông, kó͘-kè lóng-chóng ū pah kúi lâng kàu kúi bān lâng.