跳至內容

La-jí-oh hòng-sàng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
sè tâi ê La-jí-oh

La-jí-oh (Ji̍t-pún-gí: ラジオ, Eng-gí: radio) sī 1 chióng bû-soàⁿ (bô chiap soàⁿ) thoân-sàng sìn-hō ê ki-su̍t kap ke-khì, nā it-poaⁿ kóng "la-jí-oh", sī chí chiap-siu ê ke-khì khah-chē. Ki-su̍t-tek iōng-sû, sī "hòng-sàng", "la-jí-oh hòng-sàng" iah-sī "kóng-pò". La-jí-oh thoân-sàng--ê sìn-sit chú-iàu sī siaⁿ-im, thoân-sàng ê hong-sek, sī kā pîn-lu̍t khah-kē koè khó-kiàn-kng (lâng ba̍k-chiu khoàⁿ-ē-tio̍h ê kng-soàⁿ) ê tiān-chû-pho, thàu-koè tiâu-piàn kòng-chè, lâi thoân-chhut bô-kâng ê sìn-hō.

Thâu-chêng kóng ê tiān-chû-pho sī ēng tiān-chû-tiûⁿ chín-tōng ê hong-sek, thong-koè khòng-khoah ê khong-kan lâi thoân-sàng--ê, i pún-sin bô-su-iàu lēng-goā ê mûi-kài. Chu-sìn in-ūi tiān-pho ê bó͘-chi̍t-koá sèng-chit (pí-lūn-kóng chín-pak kap pîn-lu̍t), keng-koè tiâu-piàn sán-seng ū-hē-thóng ê piàn-hoà, ta̍t-sêng chih-chài bô-kâng ê sín-sit ê bo̍k-tek. La-jí-oh hòng-sàng ê tiān-pho nā thoân lâi tī tiān-tō-thé (chiap-siu ê ke-khì ê chú-iàu pō͘-hūn), chín-tōng ê tiān-chû-tiûⁿ tō ē ín-khí tō-thé lāi-té ê kau-liû-tiān piàn-hoà, che tiān-liû ē-tàng koh chìn-chi̍t-pō͘ choán-oāⁿ chò im-siaⁿ he̍k-chiá-sī pa̍t-hāng tài chu-sìn ê sìn-hō. Í-siōng tō-sī la-jí-oh ê ki-pún goân-lí.