Lichfield tōa kàu-tn̂g

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Lichfield tuā kàu-tn̂g
(Sìng-bió Mary hām Sìng Chad tuā-kàu-tn̂g)

Lichfield Cathedral ê se-bīn
Lichfield tuā kàu-tn̂g is located in Staffordshire
Lichfield tuā kàu-tn̂g
Lichfield tuā kàu-tn̂g
Teh Staffordshire tē-khu lāi-té ê uī-tì
Location Staffordshire Lichfield
Country England
Denomination Church of England
Previous denomination Lô-má thian-chú-kàu
Tradition High church
Website www.lichfield-cathedral.org
History
Status Ūn-tsok tang-tiong
Architecture
Functional status Cathedral
Style Gothic
Years built c. 1195–1340
Specifications
Length 113 m (371 ft)
Nave width 21 m (69 ft)
Width across transepts 50 m (160 ft)
Height 76.8 m (252 ft) (tiong-iong tsiam-tíng)
Number of towers 3
Number of spires 3
Spire height 76.8 m (252 ft) (huâinn-tn̄g-bīn), 60.5 m (198 ft) (se-bīn)
Administration
Province Canterbury
Diocese Lichfield (since 787–1075, c.1200–)
Clergy
Bishop(s) Michael Ipgrave
Dean Adrian Dorber
Precentor Andrew Stead
Canon Chancellor Gregory Platten
Canon(s) Jan McFarlane (Pó-kuán-jîn)
Canon Treasurer khang-uī
Laity
Director of music Ben Lamb
Organist(s) Martyn Rawles
_BLANK_

Lichfield tuā kàu-tn̂g (ing-gú: Lichfield Cathedra (Cathedral Church of the Blessed Virgin Mary and St Chad)) sī England Staffordshire Lichfield ê tsi̍t-tsō Sìng-kong-huē tuā kàu-tn̂g, sī uî-it ê tsi̍t-tsō ióng-iú sann-ê tsiam-tíng ê tiong sè-kí Ing-kok tuā kàu-tn̂g. Lichfield tuā kàu-tn̂g (sī Lichfield kàu-khu ê tuā kàu-tn̂g, hâm-kài Staffordshire, Shropshire ê tuā-pōo-hūn tē-khu, í-ki̍p Black Country [en] hām West Midlands ê pōo-hūn tē-khu. Lichfield tuā kàu-tn̂g sī Lichfield tsú-kàu ê sóo-tsāi-tē, hiān-jīm tsú-kàu sī Michael Ipgrave [en], i tī 2016-nî hông jīm-bīng. Lichfield tuā-kàu-tn̂g mā sī it-kip pó-hōo kiàn-tio̍k.[1]

Khài-lám[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tuā kàu-tn̂ sī hiàn-hōo St Chad hām Saint Mary ê. Tuā kàu-tn̂ ê lāi-pōo tn̂g 113 m (371 ing-tshioh), tiong-tiān ê khuah-tōo 21 m (69 ing-tshioh). Tiong-iong tsiam-tíng kuân 77 m (253 ing-tshioh), sai-pîng tsiam-tíng kuân tāi-iok 58 m (190 ing-tshioh). Tsit-tè tsio̍h-thâu sī sua-giâm, lâi-tsū Lichfield lâm-pîng ê tsi̍t-ê tshái-tsio̍h-tiûnn. Iû-î thian-hua-pán kióng-tíng tang-tiong sú-iōng ê tsio̍h-thâu ê tāng-liōng, tiong-tiān ê piah sió-khuá-á hiòng-guā uai-tshua̍h; uī-tio̍h hông-tsí piah ē tsìn-tsi̍t-pōo ê uai-tshua̍h kî-tiong tāi-iokkî-tiong tāi-iok 200-300 tùn hông thiah-tiāu.[2]

Lichfield teh Ing-kok lāi-tsiàn kî-kan tso-siū giâm-tiōng ê phò-hāi, sóo-ū ê tshái-sik po-lê lóng hông tshui-huí. Sui-bóng án-ne, Lady Chapel ê thang-á-mn̂g iu-guân pau-kuat tsi̍t-kuá hiàn-tsûn siong-hó ê tiong-sè-kí Flemish tshái-huē po-lê. Uì 1530 nî-tāi khai-sí, Lichfield lâi-tsū Belgium ê Herkenrode siu-tō-īnn,tī 1801-nî Napoleon tsiàn-tsing kî-kan Herkenrode siu-tō-īnn hông kái-suànn ê sî-tsūn hōo Brooke Boothby kòo-bé. Lichfield iōng kāng-khuán ê kè-siàu hông bē-hōo tuā-kàu-tn̂g. Betton hām Evans (1819-nî) mā-ū tsi̍t-kuá tsing-bí ê thang-a̍m, í-ki̍p 19 sè-kí āu-kî ê tsiânn-tsē thang-á-mn̂g, iû-kî sī Charles Eamer Kempe ê thang-á-mn̂g.[2]

Lichfield hok-im-su, mā hông kiò-tsò "Chad tsi su" (Book of Chad), sī Matthew hok-im kah Mark hok-im, í-ki̍p Luke hok-im ê tsá-kî pōo-hūn; tsú-iàu iōng latin bûn-jī siá khí-lâi ê, ū tsi̍t-kuá bûn-jī sī tsá-kî ê -gú, ē-tàng tui-sòo kàu 730-nî tsîng-āu hit-tang-tsūn. Siōng-thâu-á ū nn̄g-kuàn, m̄-koh ū tsi̍t-kuàn teh İng-lân lāi-tsiàn kî-kan sit-tsong. Lichfield hok-im-su teh hong-keh siōng kah Lindisfarne hok-im-su bi̍t-tshiat siong-kuan.[3] Uì Ho̍k-ua̍h-tsiat kàu Sìng-tàn-tsiat, tsit hūn tshiú-kó teh hun-huē-kuán tián-tshut.

Tuā kàu-tn̂g hū-kīn sī England siong uân-tsíng ê kàu-tn̂g tsi-it, pau-kuat tsi̍t-ê tiong-sè-kí tiânn-īnn, í-tsîng sī ha̍p-tshiùnn-thuân ê jîn-sū sóo tuà ê sóo-tsāi. Tsit sann-ê tsiam-tíng thong-siông hông kiò-tsò "Suann-khenn ê Lú-sū" (Ladies of the Vale),

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tsham-khó bûn-hiàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Guā-pōo liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lichfield tōa kàu-tn̂g

  • Lichfield Cathedral website
  • Manuscripts of Lichfield Cathedral—Digital facsimiles of the St Chad Gospels and Cathedral's Wycliffe New Testament; includes overlay viewer, multispectral images, historical images (going back to 1887), collation, and presently sixteen interactive 3D and RTI renderings—University of Oklahoma