Loān-chō

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Tâi-tiong Kong-hn̂g ê graffiti.

Luān-chō (Eng-gí: graffiti, doodle) tī thong-sio̍k gē-su̍t lāi-té, sī toà kong-kiōng tiûⁿ-só͘ khoàⁿ ē tio̍h ê piáu-bīn téng-koân chè-chok ê hui-koaⁿ-hong ang-á. Graffiti ê chhòng-chok nā bô châi-sán só͘-iú-jîn ún-chún, tō hō chò phò-hāi (vandalism), tī toā-hūn kok-ka ū siū hoat-lu̍t kui-hoān, chè-chhâi.

Graffiti tû-liáu tián gē-su̍t-ka ê chok-phín kap miâ-siaⁿ í-goā, iū-koh ū pa̍t-khoán lō͘-iōng, pau-koat thoân siā-hoē-te̍k, chèng-tī-te̍k ê sìn-sek (chham-khó Khan-páng Tháu-pa̍k Tīn-soàⁿ), khan kóng-kò, téng-téng. Graffiti mā ū hō͘ lâng tòng-chò hiān-tāi ê 1 chióng bí-su̍t khoán-sek, tī sè-kài chin chē oē-lóng ē-tit khoàⁿ--tio̍h.

Graffiti chū kó͘-chá Hi-lia̍p, Lô-má sî-tāi tō í-keng tī--teh, āu--lâi ián-piàn pìⁿ-chiâⁿ só͘ kóng--ê "hiān-tāi graffiti", tō sī kā kong-kiōng tiûⁿ-só͘ ê piáu-bīn chún oē-pò͘ lâi ēng; phùn-chhat (spray paint) sī sù-siông ēng--ê gân-liāu kiam chhiú-lō͘.

Guā-pōo liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Khì Wiktionary chhâ
graffiti chit ê sû.

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Graffiti

Wikiquote ū Loān-chō ê ín-iōng-kù.