POSIX

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Piān-hê-sik tshau-tsok hē-thóng tsiap-khió (IEEE 1003)
Abbreviation POSIX
Status Í-king huat-pòo
Year started 1988 nî;​ 36 nî í-chêng​ (1988)
Latest version IEEE Std 1003.1-2017
2017 nî;​ 7 nî í-chêng​ (2017)
Organization Austin kûn-tsoo [en] (IEEE tiān-náu hia̍p-huē, The Open Group, ISO/IEC JTC 1/SC 22 [en]/WG 15)
Related standards ISO/IEC 9945
Domain Ìng-iōng pian-tîng tsiap-khió [en] (API)
Website get.posixcertified.ieee.org

Piān-hê-sik tshau-tsok hē-thóng tsiap-khió (ing-gú: POSIX; Piān-hê-sik tshau-tsok hē-thóng kài-bīn) sī IEEE tiān-náu hia̍p-huē tsí-tīng ê tsi̍t hē-lia̍t piau-tsún [en], iōng teh uî-hōo tshau-tsok hē-thóng tsi-kan ê kiam-iông-sìng.[1] POSIX tīng-gī hē-thóng-kip hām iōng-hōo-kip ìng-iōng pian-tîng tsiap-khió [en] (API), í-ki̍p bīng-līng tsuā shell hām si̍t-iōng tsiap-kháu, í-lâi si̍t-hiān hām Unix kî-thann tshau-tsok hē-thóng piàn-thé ê nńg-thé kiam-iông-sìng (ē-tàng î-ti̍t-sìng).[2] POSIX mā sī IEEE ê siong-piau.[1] POSIX tsú-iàu teh kiong-ìng ìng-iōngtîng-sū hām hōo hē-thóng khai-huat jîn-guân lâi sú-iōng.[3]

Miâ-jī ên-khí[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siōng-thâu-á, "POSIX" tsit-ê bîng-tshing sī teh piáu-sī 1988-nî huat-pòo ê IEEE Std 1003.1-1988. POSIX piau-tsún hē-lia̍t tsìng-sik tsí-tīng tsò IEEE 1003, ISO/IEC piau-tsún pian-hō tsò ISO/IEC 9945.

Tsia--ê piau-tsún guân-î 1984-nî khai-sí ê tsi̍t-ê hāng-bo̍k, tsit-ê hāng-bo̍k í siong-kuan USENIX[4] ua̍h-tāng ê kang-tsok uî ki-tshóo. Richard Stallman hiòng IEEEthê-tshut POSIX ê miâ-tshing (huat-im uî pahz-icks, tshiūnn positive, m̄ sī poh-six), koh m̄ sī í-tsîng ê IEEE-IX. Uí-guân-huē huat-hiān i koh-khah 委Uí-guân-huē huat-hiān i koh-khah iông-ī huat-im kah kì-ik, in-tshú kā tshái-iōng.[[1][5]

Khài-lám[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Suán-ti̍k Unix tsò-uî piau-tsún hē-thóng kài-bīn ê ki-tshóo pōo-hūn sī in-uī i-sī "tsè-tsō-siong tiong-li̍p--ê". M̄-koh, tsûn-tsāi kui-ê tsú-iàu pán-pún ê Unix, in-tshú su-iàu khai-huat tsi̍t-ê kiōng-tông ê hē-thóng. Luī-sū Unix hē-thóng [en] tshau-tsok hē-thóng ê POSIX kui-huān siōng-thâu-á sī iû tsi̍t-ê iōng teh hi̍k-sim pian-tîng kài-bīn [en] (API) ê bûn-tóng tsoo-sîng, m̄-koh tsuè-tsiong huat-tián tsò 19-ê tan-to̍k ê bûn-tóng (POSIX.1, POSIX.2 tíng-tíng).[6] Piau-tsún-huà ê iōng-hōo bīng-līng hâng kah kha-pún kài-bīn sī khiā-tī UNIX System V shell.[7] Tsiânn-tsē iōng-tsiá-kip ê tîng-sū, ho̍k-bū kah si̍t-iōng tîng-sū (pau-kuat awk, echo, ed) í-ki̍p sóo su-iàu ê tîng-sū-kip ho̍k-bū (pau-kuat ki-pún ê I/O: bûn-kiānn, tsiongtuan kah bāng-lōo) mā hông piau-tsún-huà. POSIX iah-koh tīng-gī tuā-to-sòo hiān-tāi tshau-tsok hē-thóng lóng tsi-tshî ê piau-tsún suànn-tîng tsu-liāu-khòo API. Tī 2008-nî, POSIX ê tuā-pōo-hūn lāi-iông hông ha̍p-pìng tsò tsi̍t-ê piau-tsún (IEEE Std 1003.1-2008,mā hông kiò-tsò POSIX.1-2008).

Tsia̍t-tsì 2014-nî, POSIX bûn-tóng hun-tsò nn̄g pōo-hūn:

 • POSIX.1, 2013 pán: POSIX ki-pún tīng-gī, hē-thóng kài-bīn, bīng-līng kah si̍t-iōng tîng-sū (pau-kuat POSIX.1, POSIX.1 ê khok-tián, tsik-sî ho̍k-bū, suànn-tîng kài-bīn, tsik-sî khok-tián, an-tsuân kài-bīn, bāng-lōo bûn-kiānn hia̍t-tshú kah bāng-lōo tsìn-tîng tsi-kan ê thong-sìn, iōng-tsiá ē-tàng î-si̍ ti-sìng khok-tián, king-tsìng kah khok-tián, pó-hōo kah khòng-tsè si̍t-iōng tîng-sū í-ki̍p phue-tshù tshú-lí hē-thóng si̍t-iōng tîng-sū. Tse sī POSIX 1003.1-2008 kah ki-su̍t khàm-gōo 1.)
 • POSIX it-tì-sìng tshik-tshì: POSIX tshik-tshì thò-kiānn phuānn-suî piau-tsún: VSX-PCTS hi̍k-tsiá VSX POSIX it-tì-sìng tshik-tshì thò-kiānn.[8]

POSIX piau-tsún ê khai-huat huat-sing teh Austin kûn-tsoo [en] (IEEE The Open Group kah ISO/IEC JTC 1/SC 22 [en]/WG 15 tsi-kan ê liân-ha̍p kang-tsok-tsoo).

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. 1.0 1.1 1.2 "POSIX.1 FAQ". The Open Group. 13 June 2020. 22 January 2022 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 2. "Introduction". The Open Group Base Specifications Issue 7, 2018 edition. 22 July 2021 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 3. "Introduction". The Open Group Base Specifications Issue 7, 2018 edition. 22 July 2021 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 4. "JimIsaak - POSIX Impact". sites.google.com (ēng Eng-gí). 2022-09-15 khòaⁿ--ê. 
 5. "The origin of the name POSIX". 2011. 28 September 2013 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 6. PASC Status (including POSIX) (Report). IEEE Computer Society. 4 December 2003. 1 March 2015 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 7. "Shell Command Language - The Open Group Base Specifications Issue 7, 2013 Edition". 28 April 2020 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 8. "Test Suites VSX-PCTS2003". The Open Group.  (Eng-gí)

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Certified Software Development Professional
 • Engineering and Technology History Wiki

Guā-pōo liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: POSIX