Pang-bô͘:Infobox planet

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Documentation icon Pang-bô͘ bûn-su[chhâ-khòaⁿ] [pian-chi̍p] [le̍k-sú] [kun-sin]

Pún pang-bô͘ sī siat-kè beh piáu-hiān hui-hêng-chheⁿ-lūi thian-thé ê chu-sìn, tùi-siòng hâm he̍k-chheⁿ, é-he̍k-chheⁿ, ōe-chheⁿ, kap sió-hêng he̍k-chheⁿ.

Lī-ēng[kái goân-sí-bé]

He̍k-chheⁿ[kái goân-sí-bé]

name
image_alt
caption
Hoat-kiàn
Hoat-kiàn-chiá discoverer
Hoat-kiàn tē-tiám discovery_site
Hoat-kiàn ji̍t-chí discovered
discovery_method
Miâ-hō
alt_names
Kúi-tō sèng-chit
Periastron periastron
Apoastron apoastron
semimajor
Lî-sim-lu̍t eccentricity
period
avg_speed
Khi-pêng inclination
angular_dist
long_periastron
time_periastron
Semi-amplitude semi-amplitude
Bu̍t-lí sèn-chit
Pêng-kin poàn-kéng
mean_radius
surface_area
Thé-chek volume
Chit-liōng mass
Pêng-kin bi̍t-tō͘
density
surface_grav
moment_of_inertia_factor
escape_velocity
Hoán-siā-lu̍t albedo
Un-tō͘ single_temperature
{{Infobox planet
| extrasolarplanet  = yes
| name        = <!-- Displays on top of infobox-->
| image       = <!-- Use bare filename: Example.jpg -->
| image_size     = <!-- Overrides image size default of 225px -->
| image_alt     = 
| caption      = 
| apsis       = astron
| discovery_ref   = <!-- <ref>...</ref>-->
| discoverer     = 
| discovery_site   = 
| discovered     = <!--(Date)-->
| discovery_method  = 
| alt_names     = <!--(Any alternative names for the body)-->
| periastron     = 
| apoastron     = 
| semimajor     = 
| avg_speed     = <!--(Average orbital speed)-->
| eccentricity    = 
| period       = <!--(Orbital period)-->
| inclination    = 
| angular_dist    = 
| long_periastron  = <!--(Longitude of periastron)-->
| time_periastron  = <!--(Time of periastron)-->
| semi-amplitude   = 
| mean_radius    = <!--(For planets & large, spheroidal minor planets)-->
| surface_area    = 
| volume       = 
| density      = 
| mass        = 
| surface_grav    = <!--Equatorial surface gravity-->
| moment_of_inertia_factor = 
| escape_velocity  = 
| albedo       = 
| single_temperature = 
}}

Sió-hêng he̍k-chheⁿ[kái goân-sí-bé]

See for a complete listing.

name symbol
image_alt
caption
Hoat-kiàn[1]
Hoat-kiàn-chiá discoverer
Hoat-kiàn tē-tiám discovery site
Hoat-kiàn ji̍t-chí discovered
Miâ-hō
MPC miâ-hō mpc_name
alt_names
mp_category
Kúi-tō sèng-chit[2]
Goân-kî epoch
Uncertainty parameter uncertainty
Observation arc observation arc length
Aphelion aphelion
Kīn-ji̍t-tiám perihelion
semimajor
Lî-sim-lu̍t eccentricity
period
avg_speed
mean_anomaly
mean_motion
Khi-pêng inclination
asc_node
arg_peri
Known satellites satellites
Earth MOID earth moid
Mercury MOID (see All parameters)
Proper orbital elements[3]
p_semi_major AU
p_eccentricity
p_inclination
360 deg / yr
1 yr
(365.25 d)
Precession of perihelion
perihelion_rate arcsec / yr
Precession of the ascending node
node_rate arcsec / yr
Physical characteristics[4]
Dimensions dimensions
Chit-liōng mass
Pêng-kin bi̍t-tō͘
density
Equatorial surface gravity
surface_grav
moment_of_inertia_factor
Equatorial escape velocity
escape_velocity
Hêng-chheⁿ chū-choán chiu-kî
sidereal_day
axial_tilt
pole_ecliptic_lat
pole_ecliptic_lon
albedo
Piáu-bīn un-tō͘ siōng-kē pêng-kin siōng-koân
Kelvin 150 200
Celsius −73
spectral_type
abs_magnitude
{{Infobox planet
| minorplanet    = yes
| background     = #FFFFC0 <!--default color, yellow-->
| name        = 
| symbol       = 
| image       = 
| image_alt     = 
| caption      = 
| discovery_ref   = <ref>...</ref>
| discoverer     = 
| discovered     = 
| discovery_site   = ''discovery_site''
| mpc_name      = <!--(Minor Planet Center's designation)-->
| mp_category    = <!--(Minor planet category)-->
| alt_names     = <!--(Alternative names)-->
| orbit_ref     = <ref>...</ref>
| epoch       = 
| uncertainty    = [[Uncertainty Parameter U]]
| observation_arc  = [[Observation arc]] length
| aphelion      = 
| perihelion     = 
| semimajor     = 
| eccentricity    = 
| period       = 
| avg_speed     = <!--(Average orbital speed)-->
| inclination    = 
| asc_node      = <!--(Longitude of ascending node)-->
| mean_anomaly    = 
| mean_motion    = <!--(Instantaneous orbital mean motion)-->
| arg_peri      = <!--(Argument of perihelion)-->
| p_orbit_ref    = <ref>...</ref>
| p_semimajor    = 
| p_eccentricity   = 
| p_inclination   = 
| p_mean_motion   = <!--(Proper orbital mean motion)-->
| perihelion_rate  = <!--(Proper perihelic precession rate)-->
| node_rate     = <!--(Proper nodal precession rate)-->
| satellites     = 
| moid        = <!--(Earth moid only)-->
| mercury_moid    = <!--(see "All parameters" section)-->
| physical_ref    = <ref>...</ref>
| dimensions     = <!--(Uni/bi/tri-axial dimensions)-->
| mass        = 
| density      = 
| surface_grav    = <!--(Equatorial surface gravity)-->
| moment_of_inertia_factor = <!--(Moment of inertia factor)-->
| escape_velocity  = 
| sidereal_day    = 
| axial_tilt     = 
| pole_ecliptic_lat = <!--(Pole ecliptic latitude)-->
| pole_ecliptic_lon = <!--(Pole ecliptic longitude)-->
| albedo       = 
| spectral_type   = 
| abs_magnitude   = <!--(Absolute magnitude)-->
| single_temperature = 
}}

Choân-pō͘ chham-sò͘[kái goân-sí-bé]

{{{name}}} {{{symbol}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|{{{image_alt}}}]]
{{{caption}}}
Hoat-kiàn{{{discovery_ref}}}
Hoat-kiàn-chiá {{{discoverer}}}
Hoat-kiàn tē-tiám {{{discovery_site}}}
Hoat-kiàn ji̍t-chí {{{discovered}}}
{{{discovery_method}}}
Miâ-hō
MPC miâ-hō {{{mpc_name}}}
Ho͘-im {{{pronounce}}}
Hō-miâ iû-lâi
{{{named_after}}}
{{{alt_names}}}
{{{mp_category}}}
Adjectives {{{adjectives}}}
Kúi-tō sèng-chit{{{orbit_ref}}}
{{{orbit_diagram}}}
Goân-kî {{{epoch}}}
Uncertainty parameter {{{uncertainty}}}
Observation arc {{{observation_arc}}}
Earliest precovery date {{{earliest_precovery_date}}}
Ap{{{apsis}}} {{{aphelion}}}
Kīn-ji̍t-tiám {{{perihelion}}}
Kīn-tiám {{{periapsis}}}
Hn̄g-tiám {{{apoapsis}}}
{{{semimajor}}}
Mean orbit radius
{{{mean_orbit_radius}}}
Lî-sim-lu̍t {{{eccentricity}}}
{{{period}}}
{{{synodic_period}}}
{{{avg_speed}}}
{{{mean_anomaly}}}
{{{mean_motion}}}
Khi-pêng {{{inclination}}}
{{{angular_dist}}}
{{{asc_node}}}
{{{long_periastron}}}
{{{time_periastron}}}
{{{arg_peri}}}
Semi-amplitude {{{semi-amplitude}}}
Tò lia̍p chheⁿ ê ōe-cheⁿ {{{satellite_of}}}
Known satellites {{{satellites}}}
Star {{{star}}}
Earth MOID {{{moid}}}
Mercury MOID {{{mercury_moid}}}
Venus MOID {{{venus_moid}}}
Mars MOID {{{mars_moid}}}
Jupiter MOID {{{jupiter_moid}}}
Saturn MOID {{{saturn_moid}}}
Uranus MOID {{{uranus_moid}}}
Neptune MOID {{{neptune_moid}}}
TJupiter {{{tisserand}}}
Proper orbital elements{{{p_orbit_ref}}}
{{{p_semimajor}}} AU
{{{p_eccentricity}}}
{{{p_inclination}}}
12345 deg / yr
0.02916 yr
(10.651 d)
Precession of perihelion
{{{perihelion_rate}}} arcsec / yr
Precession of the ascending node
{{{node_rate}}} arcsec / yr
Physical characteristics{{{physical_ref}}}
Dimensions {{{dimensions}}}
Mean diameter
{{{mean_diameter}}}
Pêng-kin poàn-kéng
{{{mean_radius}}}
Chhiah-tō poàn-kéng
{{{equatorial_radius}}}
Ke̍k-tē poàn-kéng
{{{polar_radius}}}
Píⁿ-pêⁿ-lu̍t {{{flattening}}}
Îⁿ-chiu {{{circumference}}}
{{{surface_area}}}
Thé-chek {{{volume}}}
Chit-liōng {{{mass}}}
Pêng-kin bi̍t-tō͘
{{{density}}}
Equatorial surface gravity
{{{surface_grav}}}
{{{moment_of_inertia_factor}}}
Equatorial escape velocity
{{{escape_velocity}}}
{{{rotation}}}
Hêng-chheⁿ chū-choán chiu-kî
{{{sidereal_day}}}
Chhiah-tō chū-choán sok-tō͘
{{{rot_velocity}}}
{{{axial_tilt}}}
Pak-ke̍k chhiah-keng
{{{right_asc_north_pole}}}
Pak-ke̍k chhiah-hūi
{{{declination}}}
{{{pole_ecliptic_lat}}}
{{{pole_ecliptic_lon}}}
{{{albedo}}}
Un-tō͘ {{{single_temperature}}}
Piáu-bīn un-tō͘ siōng-kē pêng-kin siōng-koân
{{{temp_name1}}} {{{min_temp_1}}} {{{mean_temp_1}}} {{{max_temp_1}}}
{{{temp_name2}}} {{{min_temp_2}}} {{{mean_temp_2}}} {{{max_temp_2}}}
{{{temp_name3}}} {{{min_temp_3}}} {{{mean_temp_3}}} {{{max_temp_3}}}
{{{temp_name4}}} {{{min_temp_4}}} {{{mean_temp_4}}} {{{max_temp_4}}}
{{{spectral_type}}}
{{{family}}}
{{{magnitude}}}
{{{abs_magnitude}}}
{{{angular_size}}}
Tāi-khì-khoan{{{atmosphere_ref}}}
Piáu-bīn ap-le̍k
{{{surface_pressure}}}
{{{scale_height}}}
Thé-chek cho͘-sêng {{{atmosphere_composition}}}
{{Infobox planet
| minorplanet      = yes <!-- enables features for minor planets -->
| extrasolarplanet    = yes <!-- enables features for extrasolar planets -->
| width         = <!-- Defunct. Do not use it. Remove it from existing templates. -->
| label_width      = <!-- Sets the parameter name column's max width. Defaults to 11em. -->
| name          = <!-- displayed in caption of infobox -->
| symbol         = <!--[[File:...|14px]]-->
| image         = <!--[[File:...|260px]]-->
| image_alt       = 
| caption        = <!-- image caption -->
| background       = <!-- #FFFFC0 -->
| discovery_ref     = <ref>...</ref>
| discoverer       = <!-- person(s), survey -->
| discovery_site     = 
| discovered       = <!-- date -->
| discovery_method    = 
| designations      = <!-- Defunct. Do not use it. Remove it from existing templates. -->
| mpc_name        = 
| pronounced       = {{IPAc-en|<!-- IPA string -->}}
| named_after      = 
| alt_names       = 
| mp_category      = 
| adjectives       = 
| orbit_ref       = <ref>...</ref>
| orbit_diagram     = <!-- [[File:...|260px]]-->
| epoch         = 
| uncertainty      = 
| observation_arc    = 
| earliest_precovery_date = <!-- Encouraged, especially for distant new objects -->
| apsis         = 
| aphelion        = 
| perihelion       = 
| periastron       = 
| apoastron       = 
| periapsis       = 
| apoapsis        = 
| semimajor       = 
| mean_orbit_radius   = 
| eccentricity      = 
| period         = 
| synodic_period     = 
| avg_speed       = <!--(Average orbital speed)-->
| mean_anomaly      = 
| mean_motion      = <!--(Instantaneous orbital mean motion)-->
| inclination      = 
| angular_dist      = <!--(Angular distance)-->
| asc_node        = <!--(Longitude of ascending node)-->
| long_periastron    = <!--(Longitude of periastron)-->
| time_periastron    = <!--(Time of periastron)-->
| arg_peri        = <!--(Argument of peri[helion/astron/...])-->
| semi-amplitude     = 
| satellite_of      = 
| satellites       = 
| star          =
| moid          = <!--(Earth MOID only)-->
| mercury_moid      = 
| venus_moid       = 
| mars_moid       = 
| jupiter_moid      = 
| saturn_moid      = 
| uranus_moid      = 
| neptune_moid      = 
| tisserand       = <!--(Jupiter Tisserand parameter)-->
| p_orbit_ref      = <ref>...</ref>
| p_semimajor      = 
| p_eccentricity     = 
| p_inclination     = 
| p_mean_motion     = <!--(Proper orbital mean motion)-->
| perihelion_rate    = <!--(Proper perihelic precession rate)-->
| node_rate       = <!--(Proper nodal precession rate)-->
| physical_ref      = <ref>...</ref>
| dimensions       = <!--(Uni/bi/tri-axial dimensions)-->
| mean_diameter     = <!--(For large, spheroidal minor planets)-->
| mean_radius      = <!--(For planets & large, spheroidal minor planets)-->
| equatorial_radius   = 
| polar_radius      = 
| flattening       = 
| circumference     = 
| surface_area      = 
| volume         = 
| mass          = 
| density        = 
| surface_grav      = <!--(Equatorial surface gravity)-->
| moment_of_inertia_factor = <!--(Moment of inertia factor)-->
| escape_velocity    = 
| sidereal_day      = 
| rot_velocity      = <!--(Rotational velocity)-->
| rotation        = <!--(Rotation period)-->
| axial_tilt       = 
| right_asc_north_pole  = <!--(North pole right ascension)-->
| declination      = <!--(North pole declination)-->
| pole_ecliptic_lat   = <!--(Pole ecliptic latitude)-->
| pole_ecliptic_lon   = <!--(Pole ecliptic longitude)-->
| albedo         = 
| single_temperature   = 
| temp_name1       = 
| min_temp_1       = 
| mean_temp_1      = 
| max_temp_1       = 
| temp_name2       = 
| min_temp_2       = 
| mean_temp_2      = 
| max_temp_2       = 
| temp_name3       = 
| min_temp_3       = 
| mean_temp_3      = 
| max_temp_3       = 
| temp_name4       = 
| min_temp_4       = 
| mean_temp_4      = 
| max_temp_4       = 
| spectral_type     = 
| family         = 
| magnitude       = <!--(Apparent magnitude)-->
| abs_magnitude     = <!--(Absolute magnitude)-->
| angular_size      = 
| atmosphere_ref     = <ref>...</ref>
| surface_pressure    = 
| scale_height      = 
| atmosphere_composition = 
| note          = 
}}

TemplateData[kái goân-sí-bé]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools.

See the monthly error report for this template.

TemplateData for Infobox planet

[管理 TemplateData]

模板參數

參數描述類型狀態
Minorplanetminorplanet

when given a value (e.g. yes) it changes labels, section headings and links to a specifically customized version for minor planets. This is a functional parameter only and has no label or value that is displayed

字串選填
Extrasolarplanetextrasolarplanet

when given a value (e.g. yes) it changes labels, section headings and links to a specifically customized version for extrasolar planets. This is a functional parameter only and has no label or value that is displayed

字串選填
Name name

name of planet

字串選填
Symbol symbol

symbol of planet

字串選填
Backgroundbackground

background color for section headings

字串選填
Backgroundbgcolour

deprecated parameter to set background color for section headings. Use parameter 'background' instead

字串不建議使用
Widthwidth

defunct parameter to set width of infobox. Do not use it. Remove it from existing templates. Width of infobox can no longer be adjusted. However, if the template contains an image, the width of the infobox will adjust accordingly and change from its default width of about 260px

字串不建議使用
Label_width label_width

Max width of the parameter name column

預設
11em
字串選填
Image image

image of planet

字串選填
Caption caption

caption

字串選填
Apsisapsis

字串選填
Discovery discovery

deprecated parameter to enable the 'Discovery' heading, which now displays automatically when a discovery parameter is set

字串不建議使用
Discovery_ref discovery_ref

<ref>...</ref>, reference displayed in section heading

字串選填
Discovererdiscoverer

discoverer of planet

字串選填
Discovery_sitediscovery_site

字串選填
Discovered discovered

discovered

字串選填
Discovery_method discovery_method

字串選填
mpc_name mpc_name

字串選填
Pronouncedpronounced

字串選填
Named_afternamed_after

字串選填
mp_category mp_category

字串選填
Alt_names alt_names

字串選填
Orbital_characteristicsorbital_characteristics

deprecated parameter to enable the 'Orbital characteristics' heading, which now displays automatically when an orbital characteristic parameter is set

字串不建議使用
Orbit_ref orbit_ref

<ref>...</ref>, reference displayed in section heading

字串選填
Orbit_diagram orbit_diagram

image link, just like in prose. ex.: [[File:1992 TC orbital diagram.jpg|260px]]

字串選填
Epoch epoch

字串選填
Uncertainty_parameteruncertainty

字串選填
Observation_arcobservation_arc

字串選填
Earliest_precovery_dateearliest_precovery_date

字串選填
Aphelionaphelion

字串選填
Perihelion perihelion

字串選填
Periastronperiastron

字串選填
Apoastronapoastron

字串選填
Periapsisperiapsis

字串選填
Apoapsis apoapsis

字串選填
Semimajor semimajor

字串選填
Mean_orbit_radius mean_orbit_radius

字串選填
Eccentricity eccentricity

字串選填
Periodperiod

字串選填
Synodic_periodsynodic_period

字串選填
Avg_speed avg_speed

(Average orbital speed)

字串選填
Mean_anomalymean_anomaly

字串選填
Mean_motionmean_motion

字串選填
Inclination inclination

字串選填
Angular_dist angular_dist

(Angular distance)

字串選填
Asc_node asc_node

(Longitude of ascending node)

字串選填
Long_periastron long_periastron

(Longitude of periastron)

字串選填
Time_periastron time_periastron

(Time of periastron)

字串選填
Arg_peri arg_peri

字串選填
Semi-amplitude semi-amplitude

字串選填
p_orbit_refp_orbit_ref

<ref>...</ref>, reference displayed in section heading

字串選填
p_semimajor p_semimajor

字串選填
p_eccentricity p_eccentricity

字串選填
p_inclination p_inclination

字串選填
p_mean_motion p_mean_motion

(Proper orbital mean motion)

字串選填
Perihelion_rateperihelion_rate

(Proper perihelic precession rate)

字串選填
Node_rate node_rate

(Proper nodal precession rate)

字串選填
Satellite_of satellite_of

字串選填
Satellites satellites

字串選填
Moid moid

字串選填
Mercury_moid mercury_moid

字串選填
Venus_moid venus_moid

字串選填
Mars_moid mars_moid

字串選填
Jupiter_moidjupiter_moid

字串選填
Saturn_moid saturn_moid

字串選填
Uranus_moid uranus_moid

字串選填
Neptune_moidneptune_moid

字串選填
Tisserandtisserand

字串選填
Physical_characteristicsphysical_characteristics

deprecated parameter to enable the 'Physical characteristics' heading, which now displays automatically when a physical characteristic parameter is set

字串不建議使用
Dimensionsdimensions

字串選填
Flattening flattening

字串選填
Equatorial_radiusequatorial_radius

字串選填
Polar_radiuspolar_radius

字串選填
Mean_diametermean_diameter

字串選填
Mean_radiusmean_radius

字串選填
Circumferencecircumference

字串選填
Surface_area surface_area

字串選填
Volume volume

字串選填
Mass mass

字串選填
Densitydensity

字串選填
Surface_grav surface_grav

(Equatorial surface gravity)

字串選填
Moment_of_inertia_factormoment_of_inertia_factor

(Moment of inertia factor)

字串選填
Escape_velocityescape_velocity

字串選填
Sidereal_day sidereal_day

字串選填
Rot_velocityrot_velocity

(Rotational velocity)

字串選填
Axial_tilt axial_tilt

字串選填
Right_asc_north_poleright_asc_north_pole

(North pole right ascension)

字串選填
Declination declination

(North pole declination)

字串選填
Pole_ecliptic_lat pole_ecliptic_lat

(Pole ecliptic latitude)

字串選填
Pole_ecliptic_lon pole_ecliptic_lon

(Pole ecliptic longitude)

字串選填
Albedo albedo

字串選填
Single_temperature single_temperature

字串選填
Temp_name1temp_name1

字串選填
Min_temp_1min_temp_1

字串選填
Mean_temp_1 mean_temp_1

字串選填
Max_temp_1max_temp_1

字串選填
Temp_name2 temp_name2

字串選填
Min_temp_2 min_temp_2

字串選填
Mean_temp_2 mean_temp_2

字串選填
Max_temp_2 max_temp_2

字串選填
Spectral_type spectral_type

字串選填
Magnitude magnitude

(Apparent magnitude)

字串選填
Abs_magnitudeabs_magnitude

(Absolute magnitude)

字串選填
Angular_size angular_size

字串選填
Pronounced pronounced

{{IPA-en|<!-- IPA string -->|}}

字串選填
Adjectives adjectives

字串選填
Atmosphere_ref atmosphere_ref

<ref>...</ref>, reference displayed in section heading

字串選填
Surface_pressure surface_pressure

字串選填
Scale_heightscale_height

字串選填
Atmosphere_compositionatmosphere_composition

字串選填

Microformat[kái goân-sí-bé]

Pang-bô͘:UF-hcard-place

Tracking category[kái goân-sí-bé]

Chham-chiàu[kái goân-sí-bé]

 1. discovery_ref
 2. orbit_ref
 3. p_orbit_ref
 4. physical_ref