Pang-bô͘:Infobox political party

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Documentation icon Pang-bô͘ bûn-su[chhâ-khòaⁿ] [pian-chi̍p] [le̍k-sú] [kun-sin]
{{{name}}}
{{{native_name}}}
{{{lang1}}} miâ {{{name_lang1}}}
{{{lang2}}} miâ {{{name_lang2}}}
{{{lang3}}} miâ {{{name_lang3}}}
{{{lang4}}} miâ {{{name_lang4}}}
Kán-séng-siá {{{abbreviation}}}
Thâu-lâng {{{leader}}}
Chóng-chhâi {{{president}}}
Chú-se̍k {{{chairperson}}}
Chóng su-kì {{{general_secretary}}}
Tē-it su-kì {{{first_secretary}}}
Pì-su-tiúⁿ {{{secretary_general}}}
Chú-se̍k-thoân {{{presidium}}}
Siông-úi-hōe {{{standing_committee}}}
Su-kì {{{secretary}}}
Hoat-giân-jîn {{{spokesperson}}}
Khai-ki-chiá {{{founder}}}
{{{leader1_title}}} {{{leader1_name}}}
{{{leader2_title}}} {{{leader2_name}}}
{{{leader3_title}}} {{{leader3_name}}}
{{{leader4_title}}} {{{leader4_name}}}
{{{leader5_title}}} {{{leader5_name}}}
Kháu-hō {{{slogan}}}
Khí-chō {{{founded}}}
Ha̍p-hoat-hòa {{{legalised}}}
Kái-sàn {{{dissoled}}}
Ha̍p-pèng chū {{{merger}}}
Hun-lia̍t chū {{{split}}}
Chiap-sio̍k {{{predecessor}}}
Ha̍p-pèng kàu {{{merged}}}
Kè-sio̍k {{{successor}}}
Chóng-pō͘ {{{headquarters}}}
Pò-chóa {{{newspaper}}}
Tì-khò͘ {{{think_tank}}}
Ha̍k-seng cho͘-chit {{{student_wing}}}
Chheng-liân cho͘-chit {{{youth_wing}}}
{{{wing1_title}}} {{{wing1}}}
{{{wing2_title}}} {{{wing2}}}
{{{wing3_title}}} {{{wing3}}}
Tóng-ôan  ({{{membership_year}}}) {{{membership}}}
Ì-sek-hêng-thài {{{ideology}}}
Chèng-tī kng-phó͘ {{{position}}}
Sìn-gióng {{{religion}}}
Kok-lāi liân-bêng {{{national}}}
Kok-chè liân-bêng {{{international}}}
Au-chiu cho͘-chit {{{european}}}
Au-chiu gī-hoē tóng-phài {{{europar1}}}
{{{affiliation1_title}}} {{{affiliation1}}}
Sek-chhái {{{colors}}}
Tóng koa {{{anthem}}}
{{{blank1_title}}} {{{blank1}}}
{{{blank2_title}}} {{{blank2}}}
{{{blank3_title}}} {{{blank3}}}
{{{blank4_title}}} {{{blank4}}}
{{{seats1_title}}} {{{seats1}}}
{{{seats2_title}}} {{{seats2}}}
{{{seats3_title}}} {{{seats3}}}
{{{seats4_title}}} {{{seats4}}}
Soán-kí piau-chì
{{{symbol}}}
Tóng kî
[[File:{{{flag}}}|frameless|upright=0.6]]
Bāng-chām
{{{website}}}


{{{footnotes}}}
{{Infobox political party
| name = 
| native_name = 
| native_name_lang =
| lang1 = 
| name_lang1 = 
| lang2 = 
| name_lang2 = 
| lang3 = 
| name_lang3 = 
| lang4 = 
| name_lang4 = 
| logo = 
| caption =
| colorcode =    <!-- HTML color code (e.g. "red", "#FF0000" or Party metadata color template) otherwise "transparent" -->
| abbreviation =  <!-- official abbreviation -->
| leader = 
| president = 
| chairperson =   <!-- or: | chairman = -->
| general_secretary =
| first_secretary =
| secretary_general = 
| presidium =
| standing_committee = 
| secretary =
| spokesperson = 
| founder = 
| leader1_title = 
| leader1_name = 
| leader2_title = 
| leader2_name = 
| leader3_title = 
| leader3_name = 
| leader4_title = 
| leader4_name = 
| leader5_title = 
| leader5_name = 
| slogan = 
| founded =     <!-- {{start date|YYYY|MM|DD}} -->
| legalised =    <!-- or |legalized= -->
| dissolved =    <!-- {{end date|YYYY|MM|DD}} -->
| merger = 
| split = 
| predecessor = 
| merged = 
| successor = 
| headquarters = 
| newspaper = 
| think_tank = 
| student_wing = 
| youth_wing = 
| wing1_title = 
| wing1 = 
| wing2_title = 
| wing2 = 
| wing3_title = 
| wing3 = 
| membership_year = 
| membership = 
| ideology = 
| position =
| religion = 
| national = 
| international = 
| european = 
| europarl = 
| affiliation1_title = 
| affiliation1 = 
| colors =     <!-- or: | colours = -->
| anthem = 
| blank1_title = 
| blank1 = 
| blank2_title = 
| blank2 = 
| blank3_title = 
| blank3 = 
| blank4_title = 
| blank4 = 
| seats1_title = 
| seats1 =     <!-- {{Infobox political party/seats|seats_won|total_seats|hex=#ff0000}} -->
| seats2_title = 
| seats2 = 
| seats3_title = 
| seats3 = 
| seats4_title = 
| seats4 =     <!-- up to |seats11= -->
| symbol = 
| flag = 
| website = 
| state =      <!-- or country -->
| country =     <!-- or state -->
| country_dab1 = 
| parties_dab1 = 
| elections_dab1 = 
| country2 = 
| country_dab2 = 
| parties_dab2 = 
| elections_dab2 = 
| footnotes = 
}}