Peng-kî-lîm

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Peng-kî-lîm ia̍h-sī kiò chò Peng-kî-lîn, ái-su̍h-khu-lìm (ice cream) chú-iàu sī ēng gû-leng-iû (chhian-hun-chi-10 í-siōng ê hâm-liōng), gû-leng, thn̂g, chúi chè-chō--ê léng-tòng chhùi-chia̍h-mi̍h, sī chi̍t-khoán peng ê sì-siù-á. In-ūi í-chêng bē peng-kî-lîm ê lâng lóng khiâ-chhia leh-bē, ná-khiâ ná chhih pa-pu, só͘-í mā ū lâng koàn-sì kā kiò-chò pa-pu. Ūi-tio̍h beh-ū khah-chōe kháu-bī iâu ōe chham phang-liāu, kî-tha si̍t-iōng châi-liāu, kah chúi-kó. Tī chia châi-liāu chò-hóe kiáu-lā hō͘-i chiâu kah iûⁿ. Ūi-tio̍h beh-ū khah-hó--ê kháu-kám, ū-thang-sî-a tī chè-chō kōe-têng-tiong ái put-thêng lâi tī ka-ln̂g--ê (hêng-thé chi̍t-lia̍p chi̍t-lia̍p bô-iù--ê) goân-liāu ká hō͘-in iù-iù-iù, mî-mî-mî. Jiân-āu léng-tòng siu-khǹg, pó-chhî mài hō͘-i iûⁿ-khì.

Chi̍t-chióng peng-phín hoàn-bōe hêng-thé tû-liáu soàⁿ-chng, beh-chi̍ah tah chiàu-thâu-á lâi khat í-goā, mā iáu-ū kah chi̍t-ki pìⁿ, chi̍t-chióng hêng-thé kiò-chò ki-á-peng--ê lâi-teh hō͘-lâng bóe.

Chit chióng si̍t-phín chē-lâng ài chia̍h. M̄-koh in-ūi êng-ióng-hun ū khah-koân, ūi-tio̍h kok-chióng goân-in lâi teh kiám-tāng ê lâng khó-lêng ài-khah khiûⁿ-chhùi--ê, m̄-thang bô-hun-chhùn siuⁿ-chia̍h, chiah-bē sit-khì khòng-chè.

Siang-koan ê bûn-chiuⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Ice cream