Poa̍h-poe

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Kim-sin thó͘-tī-kong-biō hō͘ siān-lâm-sìn-lú mn̄g-sîn ēng--ê poe-chîⁿ. ~ Sì-kiat, Gî-lân

Poa̍h-poe sī bîn-kan-sìn-gióng tiong, ēng poe-chîⁿ hiòng sîn-bêng kiû-khit, mn̄g tāi-chì ê chi̍t-chióng tōng-chok hêng-ûi.

Chi̍t-hù poe-chîⁿ ū nn̄g-tè. Múi-tè kok-ū chi̍t-bīn im-bīn, chi̍t-bīn iông-bīn. Lán-lâng pēng-bô choân-lêng. Ū lio̍k-sîn-bô-chú, ū hiòng sîn-bêng khit-thó mn̍gh-kiāⁿ ê sî-chūn. Kiû-khit-chiá siang-chhiú hap-phâng poe-chîⁿ, khiân-sêng kháu-ho͘ tùi-siòng sîn-bêng miâ-hō, chheng-chhó bêng-khak kóng-chhut ka-kī--ê su-kiû, tông-sî chhéng-kiû sîn-bêng í chhut liân-soà kúi-siūⁿ-poe ûi-chún, siang-chhiú khin-khin hiat-chhut poe-chîⁿ, poe-chîⁿ tiāⁿ-tio̍h tī thô͘-kha ê chêng-hêng tō-sī sîn-bêng ê ì-sù.

Nn̄g-tè poe-chîⁿ sī:

  • Sîn-bêng tông-ì loh!

    1-im kah 1-iông: Kiò-chò “chi̍t-siūⁿ-poe”. Sī kóng sîn-bêng tông-ì kiû-khit-chiá ê ì-sù.

  • Sîn-bêng bô-tông-ì, kái-piàn mn̄g-hoat koh-kiû ah-sī í-sī soah-soah-khì?

    choân-im: Chhut-hiān nn̄g-tè tiāⁿ-tio̍h tī thô͘-kha ê poe-chîⁿ lóng-sī khǹg thán-chhiò--ê poe-chîⁿ, kiò-chò “im-poe”, “chhiò-poe”. Sī kóng sîn-bêng bô-tông-ì kiû-khit-chiá ê ì-sù.

  • Sîn-bêng bô-tông-ì, kái-piàn mn̄g-hoat koh-kiû ah-sī í-sī soah-soah-khì?

    choân-iông: Chhut-hiān nn̄g-tè tiāⁿ-tio̍h tī thô͘-kha ê poe-chîⁿ lóng-sī khǹg thán-khap(phak) --ê poe-chîⁿ, kiò-chò “iông-poe”, “khap-poe”. Sī kóng sîn-bêng bô-tông-ì kiû-khit-chiá ê ì-sù.