Portal:Sò͘-ha̍k/Selected biography

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Sú-iōng[kái goân-sú-bé]

Layout siat-kè: Portal:Sò͘-ha̍k/Selected biography/Layout.

Tán-thāi ka-thiam[kái goân-sú-bé]

(Nā chhōe tio̍h sek-ha̍p ê bûn-chiuⁿ thang khai-lia̍t tī chia hông lī-ēng, he̍k-chiá ka-tī chiàu keh-sek ka-thiam sin--ê)

Lia̍t-toaⁿ[kái goân-sú-bé]

Portal:Sò͘-ha̍k/Selected biography/1
R. A. Fisher (1890 nî 2 goe̍h 17 ji̍t - 1962 nî 7 goe̍h 29 ji̍t) sī Eng-lân ê thóng-kè-ha̍k-ka kiam seng-bu̍t-ha̍k-ka, i sī hiān-tāi thóng-kè-ha̍k ê sian-chìn chi it. Fisher ū koân-tō͘ ê kīn-sī, siàu-liân-sî to̍h hoat-tián chhut bô su-iàu chóa-pit lâi kái-koat sò͘-ha̍k būn-tê ê lêng-le̍k. Tha̍k Cambridge Tāi-ha̍k ê sî, i chin siū Charles Darwin ê lí-lūn kap tng hông têng-sin gián-kiù ê Mendel ûi-thoân-ha̍k éng-hióng. Fisher ti 1927 nî ê thóng-kè-ha̍k tì-chok Gián-kiù Kang-chok-chiá ê Thóng-kè Hong-hoat (Statistical Methods for Research Workers) sī kho-ha̍k gián-kiù hong-hoat le̍k-sú tang-tiong tiōng-iàu ê chok-phín.


Portal:Sò͘-ha̍k/Selected biography/2

Ronald Fisher

Rudolf Julius Emanuel Clausius (1822 nî 1 goe̍h 2 ji̍t - 1888 nî 8 goe̍h 24 ji̍t) sī 19 sè-kí Tek-kok chi̍t-ūi tiōng-iàu-ê bu̍t-lí-ha̍k-ka kiam sò͘-ha̍k-ka, āu-sì-ê to-sò͘ ha̍k-chiá lóng jīn-ûi i chiū-sī khai-chhòng hiān-tāi jia̍t-le̍k-ha̍k ê tiong-sim jîn-bu̍t chi-it. Clausius siōng tiōng-iàu-ê lūn-bûn sī i tī 1850 nî ê sî-chūn só͘ hoat-pió ê Lūn Jia̍t ê Sóa-tāng Le̍k-liōng (On the Moving Force of Heat); chit-phiⁿ mā sī bu̍t-lí-ha̍k ê le̍k-sú siōng, tē-it pái thê-chhut jia̍t-le̍k-ha̍k tē-jī tēng-lu̍t ê gián-kiù lūn-bûn. Jiân-āu, Clausius koh tī 1865 nî tēng-gī bu̍t-lí-ha̍k ê piàn-sò͘ entropy.


Portal:Sò͘-ha̍k/Selected biography/3
Portal:Sò͘-ha̍k/Selected biography/3


Portal:Sò͘-ha̍k/Selected biography/4
Portal:Sò͘-ha̍k/Selected biography/4


Portal:Sò͘-ha̍k/Selected biography/5
Portal:Sò͘-ha̍k/Selected biography/5


Portal:Sò͘-ha̍k/Selected biography/6
Portal:Sò͘-ha̍k/Selected biography/6


Portal:Sò͘-ha̍k/Selected biography/7
Portal:Sò͘-ha̍k/Selected biography/7


Portal:Sò͘-ha̍k/Selected biography/8
Portal:Sò͘-ha̍k/Selected biography/8