Sèng-keng tē-hō-miâ lia̍t-toaⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Pún bûn-chiong khai-liat Ki-tok-kàu Sèng-keng lāi-bīn chhut-hiān ê tē-hō-miâ kap siat-si hō-miâ, pau-koat kok-khoán Hō-ló-ōe sèng-keng ê hoan-e̍k, kap chi̍t kóa sû-tián lāi ê hoan-e̍k.

Lia̍t-toaⁿ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Pún lia̍t-toaⁿ sú-iōng ê kán-siá ké-soeh:

A[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Sèng-keng bûn-pún Hui Sèng-keng chu-liāu ké-soeh
Goân-gí pán-pún Gōa-gí pán-pún Hō-ló-ōe pán-pún
Hi-lia̍p-gí Hi-pek-lâi-gí KJV (Eng-gí) Má-ngá-kok Pa-khek-lé Âng-phôe Choân-bîn Tâi-gí
Achaia A-kai-a kâng Má. kâng Má. A-kha-iah
Abarim A-pa-lîm kâng Má. A-bá-lîm soaⁿ
Ammon A-bûn kâng Má. Am-móng
Antioch An-thê-o kâng Má. An-ti-o-khè
Arabia A-lat-pek A-la̍h-pek A-la-puh
Ashdod A-tit-tu̍t A-si̍t-tu̍t A-si-to͘t
Asia A-se-a kâng Pa. A-si-a
Asshur A-su̍t kâng Má. A-siul
Assyria A-su̍t kâng Má. A-siul

B[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Sèng-keng bûn-pún Hui Sèng-keng chu-liāu ké-soeh
Goân-gí pán-pún Gōa-gí pán-pún Hō-ló-ōe pán-pún
Hi-lia̍p-gí Hi-pek-lâi-gí KJV (Eng-gí) Má-ngá-kok Pa-khek-lé Âng-phôe Choân-bîn Tâi-gí
Machpelah Be̍k-pí-lia̍p Be̍k-pí-la̍h Mak-pe-la̍h
Mamre Bān-lī kâng Má. Mam-lē
Megiddo Bí-kiat-to kâng Má. Me-gi-tóng
Mesopotamia Bí-só͘-pho-tāi-bí kâng Má. kâng Má. Mê-só͘-po-ta-miah
Midian Bí-tiân kâng Má. Mí-tiân

C[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Sèng-keng bûn-pún Hui Sèng-keng chu-liāu ké-soeh
Goân-gí pán-pún Gōa-gí pán-pún Hō-ló-ōe pán-pún
Hi-lia̍p-gí Hi-pek-lâi-gí KJV (Eng-gí) Má-ngá-kok Pa-khek-lé Âng-phôe Choân-bîn Tâi-gí
Tyre Chhui-lô kâng Má. Tu-lô

H[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Sèng-keng bûn-pún Hui Sèng-keng chu-liāu ké-soeh
Goân-gí pán-pún Gōa-gí pán-pún Hō-ló-ōe pán-pún
Hi-lia̍p-gí Hi-pek-lâi-gí KJV (Eng-gí) Má-ngá-kok Pa-khek-lé Âng-phôe Choân-bîn Tâi-gí
Hamath Hap-má kâng Má. Ha-mat

I[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Sèng-keng bûn-pún Hui Sèng-keng chu-liāu ké-soeh
Goân-gí pán-pún Gōa-gí pán-pún Hō-ló-ōe pán-pún
Hi-lia̍p-gí Hi-pek-lâi-gí KJV (Eng-gí) Má-ngá-kok Pa-khek-lé Âng-phôe Choân-bîn Tâi-gí
Ephraim Í-hoat-liân kâng Má. kâng Má. E-hu-laim soaⁿ

K[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Sèng-keng bûn-pún Hui Sèng-keng chu-liāu ké-soeh
Goân-gí pán-pún Gōa-gí pán-pún Hō-ló-ōe pán-pún
Hi-lia̍p-gí Hi-pek-lâi-gí KJV (Eng-gí) Má-ngá-kok Pa-khek-lé Âng-phôe Choân-bîn Tâi-gí
Canaan Ka-lâm kâng Má. kâng Má. Ka-nân
Capernaum Ka-pek-lông kâng Má. kâng Má. Ka-peh-ná-um
Cappadocia Ka-phàⁿ-to-ka kâng Má. kâng Má. Ge-bah-to-kiah
Carmel Ka-bi̍t kâng Má. Kal-mel soaⁿ
Chaldea Ka-le̍k-tí kâng Má. Kal-tí-ah
Cilicia Ki-lī-ka kâng Má. kâng Má. Ki-lí-kiah
Cush Kó͘-si̍t kâng Má. Kú-si̍t

L[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Sèng-keng bûn-pún Hui Sèng-keng chu-liāu ké-soeh
Goân-gí pán-pún Gōa-gí pán-pún Hō-ló-ōe pán-pún
Hi-lia̍p-gí Hi-pek-lâi-gí KJV (Eng-gí) Má-ngá-kok Pa-khek-lé Âng-phôe Choân-bîn Tâi-gí
Lebanon Lī-pa-lùn kâng Má. kâng Má. Le-ba-nòng

M[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Sèng-keng bûn-pún Hui Sèng-keng chu-liāu ké-soeh
Goân-gí pán-pún Gōa-gí pán-pún Hō-ló-ōe pán-pún
Hi-lia̍p-gí Hi-pek-lâi-gí KJV (Eng-gí) Má-ngá-kok Pa-khek-lé Âng-phôe Choân-bîn Tâi-gí
Media Bí-thài Má-tāi Ma-tái
Memphis Mô͘-hut kâng Má. Mo͘-hu
Moab Mô͘-ap kâng Má. kâng Má.
Mysia Múi-se-a kâng Má. kâng Má. Mû-sí-a

N[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Sèng-keng bûn-pún Hui Sèng-keng chu-liāu ké-soeh
Goân-gí pán-pún Gōa-gí pán-pún Hō-ló-ōe pán-pún
Hi-lia̍p-gí Hi-pek-lâi-gí KJV (Eng-gí) Má-ngá-kok Pa-khek-lé Âng-phôe Choân-bîn Tâi-gí
Nahor Ná-ho̍k kâng Má. Na-kho͘l
Nazareth Ná-sat-le̍k kâng Má. kâng Má. Na-cha-lia̍t
Nebo Lî-pho Nî-pho Ne-bó soaⁿ

P[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Sèng-keng bûn-pún Hui Sèng-keng chu-liāu ké-soeh
Goân-gí pán-pún Gōa-gí pán-pún Hō-ló-ōe pán-pún
Hi-lia̍p-gí Hi-pek-lâi-gí KJV (Eng-gí) Má-ngá-kok Pa-khek-lé Âng-phôe Choân-bîn Tâi-gí
Baalhazor Pa-lek-khap-sek Pa-le̍k-hā-só Pa-le̍k-hā-só
Babel Pa-pia̍t kâng Má. Ba-bel
Babylon Pa-pí-lûn kâng Má. Ba-bú-lông
Beersheba Pia̍t-sī-pa kâng Má. Bel-sí-bah
Berea Pì-lí-a kâng Má. kâng Má. Bê-lô-ia
Bethany Pek-tāi-nî kâng Má. kâng Má. Bē-tha-niah
Bethel Pek-te̍k-lī kâng Má. Be-thel
Bethharan Pek-khap-lân Pek-hap-lân kâng Pa.
Bethnimrah Pek-lêng-lat Pek-lêng-ia̍h kâng Pa.
Bethlehem Pek-lī-hêng kâng Má. kâng Má. Bia̍t-lé-hèm

S[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Sèng-keng bûn-pún Hui Sèng-keng chu-liāu ké-soeh
Goân-gí pán-pún Gōa-gí pán-pún Hō-ló-ōe pán-pún
Hi-lia̍p-gí Hi-pek-lâi-gí KJV (Eng-gí) Má-ngá-kok Pa-khek-lé Âng-phôe Choân-bîn Tâi-gí
Sinai Se-nái kâng Má. kâng Má. Si-nái soaⁿ
Zemaraim Sé-má-liám kâng Má. Che-má-láim soaⁿ
Syria Sū-lī-a kâng Má. kâng Má. Su-lī-a Su-lī-a[1]

T[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Sèng-keng bûn-pún Hui Sèng-keng chu-liāu ké-soeh
Goân-gí pán-pún Gōa-gí pán-pún Hō-ló-ōe pán-pún
Hi-lia̍p-gí Hi-pek-lâi-gí KJV (Eng-gí) Má-ngá-kok Pa-khek-lé Âng-phôe Choân-bîn Tâi-gí
Tarshish Tāi-sit Tha-si Tal-si-sih

Siong-koan[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chu-liāu lâi-goân[siu-kái | kái goân-sú-bé]

  1. John Macgowan (1883). "Syria". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect.