Sèng-pia̍t (seng-bu̍t)

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Cheng-chú kap loán-chú tng-teh chìn-hêng siū-cheng chok-iōng.

Kóng-gī lâi kóng ê sèng-pia̍t ē-sái sī seng-lí sèng-pia̍t, sim-lí sèng-pia̍t, siā-hōe sèng-pia̍t, chit phiⁿ bûn-chiuⁿ í kài-siàu seng-lí sèng-pia̍t ûi-chú.

Seng-lí sèng-pia̍t (生理性別) koh kiò-chò seⁿ-si̍t sèng-pia̍t (生殖性別) he̍k-chiá seng-bu̍t sèng-pia̍t (生物性別); seng-bu̍t tiong ū chē-chē bu̍t-chéng ē-sái khu-hun chò 2 ê ia̍h-sī 2 ê í-siōng ê chéng-lūi, hō-chò sèng-pia̍t (sex). Chia-ê bô-kāng ê sèng-pia̍t kò-thé ē kiat-ha̍p pó͘-chiok hō͘-siong ê ûi-thoân-chú lâi seⁿ-thoàⁿ āu-tāi, chit-khoán kòe-têng hō-chò seⁿ-thoàⁿ. Tián-hêng ê chêng-hòng hā, chi̍t ê bu̍t-chéng ē ū 2 chióng sèng-pia̍t: hiông-sèng kap chhu-sèng. Kî-tiong, chhu-sèng sī pī kài-tēng chò seng-sán khah-toā phòe-ngó͘-chú ê hit chi̍t hong. In-chhú, sèng-pia̍t ê chéng-lūi sī iû seng-bu̍t kò-thé tī sèⁿ-miā chiu-kî ê bó͘ chi̍t toāⁿ sî-kan lāi ē-tàng chip-hêng ê seⁿ-thoàⁿ kong-lêng só͘ koat-tēng.