Sìⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Iú-koan lâng-miâ--ê pō͘-hūn (姓), chhiáⁿ khoàⁿ: Jī-sìⁿ
Khoê(khê)-sìⁿ, khoe(khe)-sìⁿ choán kah chia, iú-koan iōng iâ-á-khak chò--ê sìⁿ, chhiáⁿ khoàⁿ kûi-sìⁿ
choá-sìⁿ
kó͘-ai-li̍p--ê sìⁿ

sìⁿ (sìⁿ, hàn-jī: 扇) iah-sī khoê-sìⁿ sī chi̍t khoán ēng chhiú ia̍t-hong lâi kàng-jia̍t--ê ke-si. Iōng iâ-á-khak chò--ê kiò kûi-sìⁿ (khoe-sìⁿ, 葵扇), mā ū iōng be̍h-chháu chò--ê be̍h-chháu-sìⁿ, tek-bi̍h-á chò--ê bi̍h-sìⁿ, ēng choá chò--ê choá-sìⁿ, iōng ha̍p-sêng châi-liāu celluloid chò--ê chiuⁿ-ló-sìⁿ, í-ki̍p iōng pin-lêng--ê ha̍h (箬, si̍t-bu̍t pau ki-kut--ê ngē hio̍h-á) chò--ê pīn-lêng-ha̍h-sìⁿ téng-téng.

sìⁿ chè-cho̍k liáu-āu ū-sî ē tī sìⁿ-kut bīn-téng tah choá, kiò "sìⁿ-bah" iah-sī "sìⁿ-hio̍h". Sìⁿ-thâu (sìⁿ--ê ē-té) kiat-liân sìⁿ-kut--ê tek-sim-tiám (軸心-), hō-chò "sìⁿ-sim".

Sui-bóng taⁿ ū khong-tiâu, léng-khì iah-sī tiān-hong (hong-sìⁿ) téng tiān-khì lâi kàng-un, tān-sī sìⁿ mā tī chi̍t-koá bú-tō (舞蹈) iah-sī gî-sek sú-iōng, pí-lūn tī Tâi-oân Hàn-jîn--ê hun-lé sin-niû chhut-kè--ê sî ē kā sìⁿ tàn-tiāu. Iā ē-tàng thê-lâi jia-iam (jia-khàm) ka-tī--ê bīn.

Ín-sin[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lēng-goá mn̂g--ê pang-á mā kiò-chò mn̂g-sìⁿ, sìⁿ mā sī mn̂g-sìⁿ--ê liōng-sû (量詞), pí-lûn "nn̄g sìⁿ mn̂g" (siang-sìⁿ-mn̂g). Phah phi̋n-phóng (ping pong) sî chhiú the̍h--ê kiû-poe mā hō-chò "kiû-sìⁿ".

chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]