跳至內容

Sò͘-jī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Sò͘-jī sī ēng lâi piáu-sī sò͘-ba̍k ê hû-hō. Sò͘-jī kap sò͘-ba̍k ê koan-hē tō chhin-chhiūⁿ bûn-jī kap i beh piáu-ta̍t ê mi̍h-kiāⁿ. Phì-lūn kóng "11", "cha̍p-it" kap "XI" lóng sī leh piáu-ta̍t kāng 1 ê sò͘-ba̍k ê sò͘-jī, hû-hō bô siâng niā.

Sò͘-jī ê kóng-hoat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ta̍k ê ūi ê kóng-hoat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siāng ki-pún ê ūi sī toaⁿ (10⁰), cha̍p (10¹), pah (10²), chheng (10³). Soà--lo̍h ùi bān (10⁴) khai-sí, múi 10 poē thâu-chêng chiàu sūn-sī ke-thiⁿ cha̍p, pah, ia̍h chheng, pí-lūn kóng bān, cha̍p-bān (10⁵), pah-bān (10⁶), chheng-bān (10⁷). Múi 10,000 poē chiah koh oāⁿ lēng-goā 1 chióng kóng-hoat, pí-lūn kóng bān koh soà--lo̍h ū ek (10⁸), tiāu (10¹²), keng (10¹⁶), kai (10²⁰), ché (10²⁴), jióng (10²⁸), ko͘ (10³²), kaù (10³⁶), chèng (10⁴⁰), chài (10⁴⁴), ke̍k (10⁴⁸).

Sò͘-liōng ê kóng-hoat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

0 tha̍k chò khòng, tī sò͘-jī tiong-ng sio liân-soà ê 0 tha̍k 1 ê khòng ia̍h liân tō ē-tàng, chhiūⁿ 2006 ē-tàng tha̍k chò nn̄g-chheng-khòng-la̍k ia̍h nn̄g-chheng-liân-la̍k.

Pian-hō ê kóng-hoat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

It-poaⁿ-te̍k piáu-sī pian-hō ê sò͘-jī lóng sī tha̍k chò bûn-giân-im. Nā khah tn̂g--ê koh ē pun-chò kúi koe̍h lâi tha̍k. M̄-koh kúi ê sò͘-jī beh chò 1 koe̍h iū-koh bô tiāⁿ-tio̍h, ta̍k só͘-chāi ū cheng-chha. Í-hā lia̍t chhut khah phó͘-phiàn ê kóng-hoat:

  • 1 ê sò͘-jī: ti̍t-chiap tha̍k bûn-giân-im
  • 2 ê sò͘-jī: ti̍t-chiap tha̍k bûn-giân-im
  • 3 ê sò͘-jī: ti̍t-chiap tha̍k bûn-giân-im
  • 4 ê sò͘-jī: pun-chò 2 ê 2 ê tha̍k, chhiūⁿ kóng 2002 tha̍k chò 20-02, 1947 tha̍k chò 19-47
  • 5 ê sò͘-jī: pun-chò 2 ê 3 ê tha̍k
  • 6 ê sò͘-jī: pun-chò 3 ê 3 ê tha̍k
  • 7 ê sò͘-jī: pun-chò 3 ê 2 ê 2 ê tha̍k
  • 8 ê sò͘-jī: pun-chò 2 cho͘, ta̍k cho͘ 2 ê 2 ê tha̍k, chhiūⁿ kóng 58472865 tha̍k chò 58-47 28-65
  • 9 ê sò͘-jī: pun-chò 3 ê 3 ê 3 ê tha̍k
  • 10 ê sò͘-jī: pun-chò 2 ê 2 ê 3 ê 3 ê tha̍k, m̄-koh nā tiān-oē-hoan tō khah chia̍p chiàu tiān-sìn ê khu-he̍k pian-hō lâi tha̍k, chhiūⁿ kóng 0227734120 tha̍k chò 02 27-73 41-20, nā 0956061077 tō tha̍k chò 09-56 061 077

Goā-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pit-soàn ê chho͘-ha̍k Archived 2007-04-27 at the Wayback Machine.