Sū-sū-kio̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Sū-sū-kio̍k (敘事劇, Tek-gí: Das epische Theater) ia̍h so͘-oán hì-kio̍k (theatre of alienation) ia̍h chèng-tī-kio̍k, sī 20 sè-kí chho͘-kî kàu tiong-kî kî-kan hoat-tián ê hì-kio̍k ūn-tōng, kap Tek-kok hì-kio̍k-ka Bertolt Brecht ū saⁿ-liâm-tì-toà ê koan-hē. Sui-bóng kî-tiong chē-chē khài-liām pún-chiâⁿ tō kú-kú tī-teh, chóng--sī sī Brecht khì kā hit-koá goân-sò͘ thóng-it, hoat-tián chò i ka-kī ê khoán-sek, jī-chhiáⁿ kā sak sî-kiâⁿ. Ū-sî ia̍h ū hō chò Brecht-sek ián-gē, m̄-koh sū-sū-kio̍k ê goân-lí oan-ná pau-hâm siá-chok kap chè-chok ê chân-chhù. Brecht pún-lâng āu--lâi khah kah-ì iōng piān-lūn hì-kio̍k (dialectic theater) lâi kiông-tiāu saⁿ-kap lí-lūn kap gī-lūn ê sêng-hūn.

Bo̍k-tek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sū-sū-kio̍k siat-sú 1 chhut hì-kio̍k ê bo̍k-tek sī beh thê-chhut kò͘-sióng koh iau-chhiáⁿ koan-chiòng lâi chú-koat in ê loē-iông, khah iâⁿ tan-sûn ê gû-lo̍k ia̍h "o̍h hiān-si̍t". Kha-siàu ê bo̍k-tek m̄-sī beh o̍h chin-si̍t ê lâng, èng-kai sī beh tāi-piáu chèng-hoán-pêng ê piān-chèng, goân-sú-hêng-thài (archetype), ia̍h khek-pán (?stereotype) ìn-siōng, kā in tù-hiān tī chèng-lâng bīn-thâu-chêng. Him-sióng sū-sū-kio̍k ê koan-chiòng tiāⁿ-tio̍h sûi-sî ti-kak in teh khoàⁿ 1 chhut hì, mā tio̍h hām tâi-á téng ê tāi-chì pó-chhî chêng-sū-te̍k ê kī-lî. Brecht kā chit khoán lí-sióng kiò chò Verfremdungseffekt.

Sū-sū-kio̍k ê hêng-sêng chú-iàu sī chiam-tùi kî-thaⁿ tng sî-kiâⁿ ê hì-kio̍k khoán-sek lâi hoán-èng, te̍k-pia̍t sī Konstantin Stanislavski chú-tiuⁿ ê siá-si̍t-kio̍k. Brecht kap Stanislavski pêⁿ-pêⁿ lóng hiâm chêng-sū-kio̍k (melodrama) hèng piàn pá-hì, poaⁿ sái-lāng lâng ê ke̍k-chêng lâi chè-chō chhèng koân ê chêng-sū, cheng-chha Stanislavski chú-tiuⁿ hì tio̍h o̍h lâng chin-si̍t ê hêng-ûi, ah Brecht jīn-ûi he oan-ná sī 1 chióng tô-phiah-chú-gī (escapism). Sū-sū-kio̍k ê siā-hoē/chèng-tī ì-sek mā hām Antonin Artaud ê kip-chìn lí-lūn bô siâng; Artaud chú-tiuⁿ tio̍h tiàm thiat-té hui-lí-sèng ê chân-chhù lâi éng-hióng koan-chiòng.