Se-iûⁿ kó͘-tián im-ga̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Se-iûⁿ kó͘-tián im-ga̍k ia̍h Au-chiu kó͘-tián im-ga̍k sī chū Se-hng tiong-sè-kí (se-goân 1000 nî chó-iū) hoat-tián kàu taⁿ, iû Au-chiu chú-liû bûn-hoà chhòng-chok chhut-lâi ê gē-su̍t, chong-kàu ia̍h im-ga̍k-thiaⁿ im-ga̍k kap im-ga̍k thoân-thóng. Siōng hoat-ta̍t, sî-kiâⁿ ê sî-kî sī 1550 nî chì 1900 nî ê khám-chām.

Chit chióng im-ga̍k chham-khó tio̍h Se-iûⁿ ê kó͘-tián thoân-thóng (chhiūⁿ Hi-lia̍p bûn-hoà). I kiông-tiāu hêng-sek-chú-gī, cheng-bi̍t iù-sè ê kang-hu lūn-su̍t kap phêng-lūn, mā iau-kiû thiaⁿ-chiòng tio̍h hē cheng-sîn him-sióng. Im-ga̍k ū iōng 1 thò chèng-sek ê ga̍k-phó͘ hē-thóng kì-chài--lo̍h-lâi; kó͘-tián im-ga̍k ê chok-phín it-poaⁿ sī chiàu siá--lo̍h-lâi ê bûn-pún chò piau-chún lâi tēng-gī, m̄ sī kin-kù te̍k-pia̍t 1 pái ê piáu-ián. Chit khoán im-ga̍k hām bí-su̍t, ko-téng bûn-hoà ū tī-tāi, ū sî-chūn ia̍h ē hō͘ lâng phoe-phêng koè-thâu kiâⁿ cheng-eng-chú-gī. Chóng--sī chin chē "kó͘-tián" chok-phín tong-chho͘ lóng mā sī tng sî-kiâⁿ ê liû-hêng im-ga̍k. Kàu kah 20 sè-kí boán-kî, thiaⁿ-chiòng tùi chit khoán im-ga̍k pí-kàu khah bô chhù-bī.

"Kó͘-tián im-ga̍k" ia̍h ē-tàng kí 1730 nî chì 1820 nî chit toāⁿ sî-kî kiâⁿ--ê kó͘-tián-chú-gī ê im-ga̍k khoán-sek. Chhiūⁿ Mozart, Haydn, Beethoven chit-koá chok-khek-ka lóng sio̍k tī chit ê sî-kî.