Si̍t-bu̍t-hn̂g

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Sin-ka-pho ê si̍t-bu̍t-hn̂g Gardens by the Bay

Si̍t-bu̍t-hn̂g (植物園) sī chi̍t chióng siu-chi̍p, seⁿ-thòaⁿ kap gián-kiù si̍t-bu̍t ê kho-ha̍k gián-kiù ki-koan, mā ūi siā-hōe thê-kiong siu-ióng kap kàu-io̍k ê ho̍k-bū. Si̍t-bu̍t-hn̂g lāi ê si̍t-bu̍t it-poaⁿ chiàu bô-kāng chióng-lūi pôe-ióng, sui-jiân si̍t-bu̍t-hn̂g tī pò͘-kio̍k kap siu-chông siōng it-poaⁿ mā khó-lū tio̍h bí-ha̍k koan-liām, m̄-koh i-ê kho-ha̍k sú-iōng kè-ta̍t sī tiōng-tiám, che sī in hām it-poaⁿ koan-sióng hoe-hn̂g ê khu-pia̍t. Tāi-to-sò͘ ê si̍t-bu̍t-hn̂g iû tāi-ha̍k ia̍h choan-bûn ê kho-ha̍k gián-kiù ki-koan koán-lí. Bo̍k-chiân thong-sè-kài 150 gōa ê kok-ka ū 2400 gōa ê si̍t-bu̍t-hn̂g.