跳至內容

Tâi-pak-chhī Kang-chok Úi-oân-hōe

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tiong-kok Kiōng-sán-tóng Tâi-oân-séng Tâi-pak-chhī Kang-chok Úi-oân-hōe (中國共產黨台灣省台北市工作委員會), kán-chheng Tiong-kiōng Tâi-pak Chhī-úi (中共台北市委), sī Tiong-kok Kiōng-sán-tóngTâi-oân-séng Tâi-pak-chhī ê tē-hng cho͘-chit, sī Tiong-kiōng Tâi-oân Séng-úi ê phài-chhut ki-koan.

Tiong-kiōng Tâi-pak Chhī-úi sī Tiong-kok Kiōng-sán-tóng siat-tì chāi Tâi-oân Tâi-pak-chhī ê gōa-ûi cho͘-chit, tī 1947 nî 10 goe̍h sêng-li̍p, í tha̍k-chheh-hōe ê hêng-sek chìn-hêng oa̍h-tāng, iû Koeh Siù-chong hū-chek. Tâi-pak-chhī Kang-chok Úi-oân-hōe ē-kha koh ū Tâi-oân Tāi-ha̍k Hù-sio̍k I-īⁿ Chi-pō͘, Chháu-soaⁿ Chi-pō͘, Hun-chiú Kong-bē-kio̍k Chi-pō͘, Tâi-pak Tiān-sìn-kio̍k Chi-pō͘, Sū-lîm Jia̍t-tài I-ha̍k Gián-kiù-só͘ Chi-pō͘, Siang-hn̂g Chi-pō͘, Hôe-siūⁿ-chiu Chi-pō͘ kap Tē-it chì Tē-gō͘ Tâi-pak Ke-thâu Chi-pō͘ téng-téng. 1950 nî. Mô͘ Jîn-hōng chú-tō ê Pó-bi̍t-kio̍k phò-he̍k chit-ê úi-oân-hōe, sûi tāi-pó͘ só͘-ū sêng-oân chóng-kiōng 51 lâng. Kî-tiong pau-hâm tam-jīm úi-oân-hōe su-kì ê Koeh Siù-chong chāi-lāi. Chit-ê "húi-tia̍p àn" ū 15 lâng pī chhèng-sat, 36 lâng pī phòaⁿ 1 chì 15 tang ê iú-kî tô͘-hêng.

Tâi-pak-chhī Kang-chok Úi-oân-hōe sī Tâi-oân-séng Kang-chok Úi-oân-hōe ê siōng-tōa ti̍t-sio̍k ki-koan, khan-liân ê chèng-tī-hoān iā chē. 1950 nî-tāi ê chit kiāⁿ "Pak-kang-úi àn" (北工委案) ê po̍k-hoat, khai-khé í Tâi-pak-chhī ûi-chú ê Tâi-oân Pe̍h-sek Khióng-pò͘ sî-kî, chit-ê sî-kî ē-tàng iân-sin kàu 1970 nî-tāi, sīm-chì kàu 1990 nî-tāi chit kiāⁿ tāi-chì chiah tit-tio̍h pêng-hoán.