Téng-ham ni chiàⁿ-mn̂g-khí

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Téng-ham ni chèng-tiong-mn̂g-khí chit ki chhùi-khíseⁿ-kiáⁿ-tē (chú-kiong) 14 chiu ê sî khai-sí kài-hòa. Kài-hòa tùi 1-ê tan-it tiong-sim-tiám khai-sí ǹg gōa kap khí-kún-pō· (cervix) hoat-tián, chha-put-tō· 4 kó-goe̍h ê sî-chūn khí-koan hoat-io̍k oân-sêng. I tī 6-7 kó-goe̍h ê sî-chūn chhut-khí kàu chhùi-khiuⁿ.

Tûn-chhek-bīn (labial)[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chit ki chhùi-khí khí-koan ê kīn-oán-sim (mesiodistal) tn̂g-tō· pí chhiat-toan-khí-kún (incisoservical) khah tn̂g. Tûn-chhek piáu-bīn hui-siông ku̍t-liu koh tó·-tó·. Chhiat-toan chiâⁿ ti̍t chiap-kīm 1-tiâu ti̍t-sòaⁿ. Kīn-sim pian-iân ùi chhiat-toan kàu chhiap-chhiok-khu (contact area) ê khí-hōaⁿ chhek sī ti̍t--ê, ùi chia khai-sí ǹg chhùi-khí ê tn̂g-te̍k (long axis) siu-sok. Oán-sim pian-iân ùi oán-tûn-chhiat kak (distolabioincisal angle) kàu khí-kún-pō· sī tó·-tó·--ê.

Sia̍t-chhek-bīn (Lingual)[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chit bīn ē-tàng khòaⁿ tio̍h hoat-io̍k liông-hó ê pian-iân chiah (marginal ridge) kap ko-tō· hoat-io̍k ê sia̍t-chhek-bīn liông-thu (cingulum), chit-ê liông-thu ǹg chhiat-toan iân-chhun, kā sia̍t-chhek lap-o (lingual concavity) hun-chò kīn-sim kap oán-sim 2-ê khah-sió ê lap-o (fossa).

Kīn-sim kap oán-sim bīn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chit ê khí-koan ê kīn-sim piáu-bīn ùi chhia̍t-toan kàu khí-kún-pō· 1/3 (cervical third) sī sió-kóa-á tó·-tó·, jiân-āu ǹg tn̂g-te̍k khoài-sok siu-sok. Oán-sim piáu-bīn ùi chhiat-toan kàu khí-khún-pō· choân-pō· lóng-sī tó·-tó·. In-ūi chhia̍t-toan hiòng khí-kún-pō· liō-liō-á chhu-kiā, oán-sim pian-iân sió-kóa-á pí kīn-sim khah té.

Khí-kin (khí-thâu)[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chit ki chhùi-khí ê khí-kin gōa-hêng siong-tong ku-kí, ùi khí-kún-pō· kàu khí-kin-chiam (apex) sūn-sū piàn chiam. Ku-ê gōa-hêng tio̍h chhin-chhiūⁿ 1-ê tūn--khí-ê giú-tn̂g ê îⁿ-chui-té (cone). Kīn-sim piáu-bīn tiāⁿ-tiāⁿ ū 1-chōa hoat-io̍k-kau (developmental groove), ah oán-sim piáu-bīn bô-kāng, sī tó·-tó·--ê.

Khí-chhóe-khiuⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chit ki chhùi-khí ê khí-chhóe-khiuⁿ hêng-thāi kap kui-ki chhùi-khí ê gōa-hêng chha-put-to, m̄-koh khí-chhóe-kak (pulp horn) pí gōa-hêng só· àm-sī ê khah-tōa khah-chiam. Khí-chhóe-khiuⁿ kap kin-kńg chi-kan bô bêng-hián ê kài-sòaⁿ.