跳至內容

Tóng-gōa ūn-tōng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tóng-gōa ūn-tōng (黨外運動) sī Tâi-oân tī 1986 nî Bîn-chìn-tóng sêng-li̍p chìn-chêng, iû hit-tong-sî hui-Kok-bîn-tóng-che̍k ê tóng-gōa (黨外) jîn-sū kap thoân-thé só͘ hêng-sêng ê chhin-chhiūⁿ chèng-tóng ê Tâi-oân bîn-chú-hòa tīn-iâⁿ. Tong-sî it-tóng choan-chèng ê Tiong-kok Kok-bîn-tóng chèng-hú si̍t-hêng kài-giâm kap ui-khoân thóng-tī, pak-toa̍t kap táⁿ-ap jîn-bîn chi̍p-hōe kap kiat-siā ê chū-iû, pau-hâm cho͘-chit chèng-tóng. hoán-tùi-phài kap to̍k-li̍p jîn-sū tī iáu-bōe chèng-tóng chìn-chêng, ēng tóng-goā ê miâ-gī teh thui-tōng Tâi-oân bîn-chú-hoà. Ài chù-ì ê sī, chia-ê tóng-goā léng-siù chú-iàu ê sò͘-kiû sī hoán-tùi Kok-bîn-tóng, hām lo̍h-bóe ê Tâi-oân to̍k-li̍p ūn-tōng pēng-bô choa̍t-tùi ê koan-liân.