"Yûrakutyô Soàⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
|style="text-align: right;"|0.0
|rowspan="16" style="text-align: center;"|&nbsp;<ref>The limited express ''[[Romancecar]]'' service ''Bay Resort'' runs between Sin-Kiba and {{ja-stalink|Hon-Atugi}} on the [[Odakyû Odawara-soàⁿ]] two to three times a month, connecting via tracks between Sakuradamon and {{ja-stalink|Kasumigaseki||Tokyo}} to the Chiyoda Line.</ref>
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] [[Tē-hā-thih Hukutosin-soàⁿ]] (F-01) (same tracks)<br/>[[Tôbu Tôzyô-soàⁿ]] (some through services)
|[[Wakô-chhī]]
|[[Wakō, Saitama|Wakō]]
|[[Saitama Prefecture|Saitama-koān]]
|-
|Y-02
|style="text-align: right;"|2.2
|style="text-align: right;"|2.2
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] Tē-hā-thih Hukutosin-soàⁿ (F-02) (same tracks)<br/>Tôbu Tôzyô-soàⁿ ({{ja-stalink|Narimasu}})
|[[Itabasi-khu]]
|[[Itabashi, Tokyo|Itabashi]]
|rowspan="23"|[[TokyoTang-kiaⁿ-to͘]]
|-
|Y-03
|style="text-align: right;"|1.4
|style="text-align: right;"|3.6
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px|link=Tokyo Metro Fukutoshin Line]] TokyoTē-hā-thih Metro Fukutoshin LineHukutosin-soàⁿ (F-03) (same tracks)<br/>TōbuTôbu Tōjō LineTôzyô-soàⁿ ({{ja-stalink|Shimo-Akatsuka}})
| rowspan="4"|[[Nerima, Tokyo|Nerima-khu]]
|-
|Y-04
|style="text-align: right;"|1.8
|style="text-align: right;"|5.4
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px|link=Tokyo Metro Fukutoshin Line]] Tokyo Metro FukutoshinTē-hā-thih LineHukutosin-soàⁿ (F-04) (same tracks)
|-
|Y-05
|style="text-align: right;"|1.4
|style="text-align: right;"|6.8
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px|link=Tokyo Metro Fukutoshin Line]] Tokyo Metro FukutoshinTē-hā-thih LineHukutosin-soàⁿ (F-05) (same tracks)
|-
|Y-06
|style="text-align: right;"|1.5
|style="text-align: right;"|8.3
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px|link=Tokyo Metro Fukutoshin Line]] Tokyo Metro FukutoshinTē-hā-thih LineHukutosin-soàⁿ (F-06) (same tracks)<br/>[[Seibu Yūrakuchō Line]] (through trains from Ikebukuro)
|-
|Y-07
|style="text-align: right;"|1.0
|style="text-align: right;"|9.3
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px|link=Tokyo Metro Fukutoshin Line]] Tokyo Metro FukutoshinTē-hā-thih LineHukutosin-soàⁿ (F-07)
|rowspan="4"|[[Toshima, Tokyo|ToshimaTosima-khu]]
|-
|Y-08
|style="text-align: right;"|1.0
|style="text-align: right;"|10.3
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px|link=Tokyo Metro Fukutoshin Line]] Tokyo Metro FukutoshinTē-hā-thih LineHukutosin-soàⁿ (F-08)
|-
|Y-09
|style="text-align: right;"|1.2
|style="text-align: right;"|11.5
|[[File:Subway TokyoMarunouchi.png|18px|link=Tokyo Metro Marunouchi Line]] [[TokyoTē-hā-thih Metro Marunouchi LineMarunouti-soàⁿ]] (M-25), [[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px|link=Tokyo Metro Fukutoshin Line]] [[TokyoTē-hā-thih Metro Fukutoshin LineHukutosin-soàⁿ]] (F-09)<br/>[[Yamanote Line-soàⁿ]], [[Saikyō LineSaikyô-soàⁿ]], [[ShōnanShônan Shinjuku LineSinzyuku-soàⁿ]]<br/>[[TōbuTôbu Tōjō LineTôzyô-soàⁿ]]<br/>[[Seibu Ikebukuro Line-soàⁿ]]
|-
|Y-10
|style="text-align: right;"|0.9
|style="text-align: right;"|12.4
|[[Toden Arakawa Line-soàⁿ]] ({{ja-stalink|HigashiHigasi-Ikebukuro-yon-chōmetyôme}})
|-
|Y-11
|style="text-align: right;"|13.5
|&nbsp;
|rowspan="2" |[[Bunkyō, Tokyo|BunkyōBunkyô-khu]]
|-
|Y-12
|style="text-align: right;"|1.6
|style="text-align: right;"|16.4
|[[File:Subway TokyoTozai.png|18px|link=Tokyo Metro Tōzai Line]] [[TokyoTang-kiaⁿ MetroTē-hā-thih Tōzai LineTang-sai-soàⁿ]] (T-06), [[File:Subway TokyoNamboku.png|18px|link=Tokyo Metro Namboku Line]] [[TokyoTang-kiaⁿ MetroTē-hā-thih Namboku LineLâm-pak-soàⁿ]] (N-10)<br/>[[Chūō-SōbuTyûô LineSôbu Oān-kiâⁿ-soàⁿ]]<br/>[[File:Subway TokyoOedo.png|18px|link=Toei Ōedo Line]] [[Toei Ōedo LineÔedo-soàⁿ]] (E-06)
|[[Sinzyuku-khu]]
|[[Shinjuku, Tokyo|Shinjuku]]
|-
|Y-14
|style="text-align: right;"|1.1
|style="text-align: right;"|17.5
|[[File:Subway TokyoNamboku.png|18px|link=Tokyo Metro Namboku Line]] TokyoTang-kiaⁿ MetroTē-hā-thih Namboku LineLâm-pak-soàⁿ (N-09)<br/>Chūō-Sōbu Line<br/>[[File:Subway TokyoShinjuku.png|18px|link=Toei Shinjuku Line]] [[Toei Shinjuku LineSinzyuku-soàⁿ]] (S-04)
|rowspan="5" |[[Chiyoda, Tokyo|ChiyodaTiyoda-khu]]
|-
|Y-15
|style="text-align: center;"||
|&nbsp;
|rowspan="3" |[[Chūō,Tyûô-khu Tokyo(Tang-kiaⁿ-to͘)|ChūōTyûô-khu]]
|-
|Y-20
|style="text-align: center;"|●
|[[Yurikamome]]
| rowspan="3" |[[Kōtō, Tokyo|KōtōKôtô-khu]]
|-
|Y-23
7,155

次編輯

Sûn-lám me-niú