"Hàn-sèng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
'''Hàn-sènn''' ({{lang|zh|漢姓}}) sī bat siū [[Hàn-bûn-hoà|Hàn-bûn-huà]] íng-hióng ê [[kok-ka]] kah [[bîn-cho̍k|bîn-tso̍k]] só͘ sú-iōng ê [[sèⁿ-sī|sènn-sī]]; chhin-chhiūⁿ [[Tiong-kok]] kah [[Hiong-káng]] pún-sin, iáu-ū [[Tâi-oân|Tâi-uân]], [[Hân-kok]], [[Oa̍t-lâm|Ua̍t-lâm]] kah hái-guā pōopō͘-hūn [[A-chiu|A-tsiu]]-lâng āu-tāi. Tī kóokó͘-tsá sî-tāi, Hàn-sènn ū nn̄g pōopō͘-hūn: '''[[sèⁿ|sènn]]''' ({{lang|zh|姓}}) kah '''sī''' ({{lang|zh|氏}}).
 
''[[PehPek-ka-sèⁿ|PehPek-ka-sènn]]''({{lang|zh|百家姓}}) kì-lo̍k peh-sèⁿ ê Hàn-sènnsèⁿ.
 
== Khí-guân ==
* [[Oa̍t-lâm hàn-sèⁿ|Ua̍t-lâm hàn-sèⁿ]]
 
== TshamChham-khó ==
{{reflist}}
 
1,231

次編輯

Sûn-lám me-niú