"Aksum Ông-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
机器人:变更分类Hui-chiu le̍k-sú为Hui-chiu ê le̍k-sú
~ (机器人:变更分类Hui-chiu le̍k-sú为Hui-chiu ê le̍k-sú)
{{stub}}
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Ethiopia le̍k-sú]]
[[CategoryLūi-pia̍t:Hui-chiu ê le̍k-sú]]
[[Lūi-pia̍t:Aksum Ông-kok|*]]

Sûn-lám me-niú