"Nobel Hòa-ha̍k Chióng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
== Ti̍t-chióng-jîn ==
Ín-iōng ê phêng-gí sī Nobel Úi-oân-hoē ê.
* 2006 – [[Roger Kornberg|Roger D. Kornberg]] (I "gián-kiù chin-hu̍t sè-pau choán-lio̍k ê hun-chú ki-chhó͘".)
* 2005 – [[Robert Grubbs]], [[Richard Schrock]] kap [[Yves Chauvin]]
* 2004 – [[Aaron Ciechanover]], [[Avram Hershko]], [[Irwin Rose]] (In "hoat-kiàn [[ubiquitin]] hia̍p-tiâu [[nn̄g-pe̍h-chit]] ê siau-hòa".)
* 2003 – [[Peter Agre]], [[Roderick MacKinnon]] (In ê "hoat-hiān koan-hē tio̍h [[sè-pau-mo̍·h]] ê [[pōng-khang]]".)
 
{{NobelPrizes}}
{{authority control}}
 
{{phí}}
6,645

次編輯

Sûn-lám me-niú