"Tân Ta̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
pheng-im; phāng
~ (pheng-im; phāng)
'''Tân Ta̍t''' (陳達), [[Tâi-oân]] ū miâ-siaⁿ ê [[Tâi-oân bîn-iâu|bîn-iâu]] im-ga̍k-ka. I ná chhiùⁿ ná toâⁿ ê hit siú "[[Su-siáng-ki]]" sī i ê tāi-piáu-chok. Tân Ta̍t bô siū kàu-io̍k, m̄-bat jī. I ū 1/4 ê [[Tâi-oân goân-chū-bîn|goân-chū-bîn]] hiat-thóng. I toâⁿ ê ga̍k-khì sī [[goe̍h-khîm]].
 
[[1967 nî]], [[im-ga̍k-ka]] [[Sú Ûi-liōng]] (史惟亮) kap [[Khó͘ ChhiângSiông-hūi]](?) (許常惠) tâⁿ-teh chìn-hêng tē 1?/2? pái ê tâi-ôan bîn-kan koa-iâu chhái-chip ūn-tōng.
 
In chhàu-tú-khám hoat-hiān sî tong 62 hè ê Tân Ta̍t. Hit sî Tân Ta̍t sió-khóa-á ū nî-hè--a, jî-chhiáⁿ ba̍k-chiu pòaⁿ chhiⁿ-bîⁿ, sin-khu m̄ tài-chi̍t. I chhiùⁿ-koa ê koa-siaⁿ chiāⁿ chhi-liông, chhiùⁿ ê koa-sû koh ū si ê khì-bī, ka go̍eh-khîm phòe-tah khì-lâi, I ê ián-chhiùⁿ ōe-sài kóng kám-chêng chin hong-phài. Chi̍t-koa im-ga̍k-ka iau-chhiáⁿ Tân Ta̍t kàu Tâi-pak ián-chhut kap chiap-siū hóng-mn̄g, kiat-kó siū-tio̍h ta̍k-ke ê hoan-gêng. Tiān-sī kap pò͘-chóa lóng ū pò͘, mā ū lo̍k chi̍t-koa choan-chip. Kî-tiong siōng ū miâ ê, tio̍h-sī Su-siáng-ki.
 
14,442

次編輯

Sûn-lám me-niú