"Thó-lūn:Ji̍t-pún-hái" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
Chhú-siau Kaihsu ê siu-kái, kái tńg khì Phoenix7777 siōng bóe ê siu-tēng-pún
~ (Chhú-siau Phoenix7777 ê siu-kái, kái tńg khì Ianbu siōng bóe ê siu-tēng-pún)
~ (Chhú-siau Kaihsu ê siu-kái, kái tńg khì Phoenix7777 siōng bóe ê siu-tēng-pún)
 
==日本海==
[[Image:Sea of Japan Map en.png|thumb|250px|日本海]]
 
'''日本海''' (嘛號做'''朝鮮東海''')是[[太平洋]]的一个邊仔海。

Sûn-lám me-niú